Na forumu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u oblasti kulture i kreativnih industrija (2nd China and Central and Eastern European Countries Cultural and Creative Industry Forum 2017), potpisan je memorandum o razumijevanju između Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Forum je održan u periodu od 28. maja do 1. juna u Pekingu, u organizaciji pekinškog Univerziteta za međunarodne studije.

Dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Sanda Dodik, potpisala je memorandum u ime Republike Srpske na svečanoj ceremoniji održanoj 30.05.2017. godine u kineskoj prestonici, te predstavila kreativne industrije i rad Akademije umjetnosti u RS. Memorandum o razumijevanju podrazumijeva zajedničke istraživačke projeke u oblasti kulture, uspostavljanje internacionalne platforme za saradnju i interkulturnu razmjenu, razmjenu i posjete akademskog osoblja i studenata, kao i ostale aktivnosti koje doprinose povezivanju Kine i Republike Srpske u oblasti kulture i obrazovanja. Na kineskoj strani, učesnici foruma su bili najviši zvaničnici Ministarstva kulture i trgovine, kao i ostali predstavnici kulture i kreativnih industrija.

IMG 0012

IMG 0023