:

PRIPREMNA NASTAVA

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Pripremna nastava organizovana na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci naplaćuje se u iznosu od 150,00 KM. Ovde preuzmite uputstva za uplatu

STUDIJSKI PROGRAM MUZIČKA UMJETNOST

19.06. 20.06. 21.06.

Solfeđo  09.00 - 10.30

Teorija 10.30 - 12.00

Klavirski praktikum 12.00 - 13.00

Etnomuzikologija 13.00 - 14.30

Violina

11.06. 12.00 - 15.00

13.06. 12.00 - 15.00

STUDIJSKI PROGRAM LIKOVNIH UMJETNOSTI

Pripremna nastava studijskog programa Likovne umjetnosti trajaće od 15. do 23. juna 2018. godine u teminu od 10 do 14 časova i od 15,30 do 19,30 časova. 
Za časove crtanja je potrebno imati papir 100x70 cm (natron), ugljen i gumicu, a za časove slikanja akvarel papir 100x70 cm, akvarel boje ili tempere i kistove.

CRTANJE
15. jun.  Studija portreta 10.00 - 14.00 časova
16. jun.  Studija portreta 10.00 - 14.00 časova
18. jun.  Studija portreta 10.00 - 14.00 časova i 15,30 - 19,30 časova
19. jun.  Studija akta 10.00 - 14.00 časova i 15,30 - 19,30 časova
20. jun.  Studija akta 10.00 - 14.00 časova 
21. jun.  Studija akta 10.00 - 14.00 časova 

SLIKANJE
22. jun.  Mrtva priroda 10.00 - 14.00 časova 
23. jun.  Mrtva priroda 10.00 - 14.00 časova 

GRAFIČKI DIZAJN

Pripremna nastava na Grafičkom dizajnu može biti u terminu od 14 – 15,30 časova svaki dan od 15. do 23. juna.
Od materijala je potrebno imati bijeli A3 format, flomasteri, drvene bojice, grafitna olovka, tempere, lenjir, makaze i ljepilo za papir 


15. jun. Grafički dizajn 14 – 15,30 časova
16. jun. Grafički dizajn 14 – 15,30 časova
18. jun. Grafički dizajn 14 – 15,30 časova 
19. jun. Grafički dizajn 14 – 15,30 časova 
20. jun. Grafički dizajn 14 – 15,30 časova 
21. jun. Grafički dizajn 14 – 15,30 časova 
22. jun. Grafički dizajn 14 – 15,30 časova 
23. jun. Grafički dizajn 14 – 15,30 časova