Nastavni plan drugog ciklusa studija - Filmski i televizijski smjer - 4 semestra - 120 ECTS-a

Nastavni plan drugog ciklusa studija - smjerovi Gluma, Pozorišna režija i Dramaturgija - 2 semestra - 60 ECTS-a