Pojedinačne konsultacije sa studentima iz predmeta Montaža za sve studijske grupe kod docenta Predraga Solomuna su svaki ponedjeljak u 14 sati.