:

Prijemni ispit

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Na prijemnom ispitu se polaže:

SMJER KOMPOZICIJA

Glavni predmet (priložena 1 kompozicija za klavir i 2 po slobodnom izboru), Solfeđo,  Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

SMJER DIRIGOVANjE

Glavni predmet (dirigovanje jedne horske kompozicije, dirigovanje prvog stava simfonije, dirigovanje a prima vista primjera iz literature autora raznih epoha, poznavanje literature), Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299
ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

SMJER MUZIKOLOGIJA I ETNOMUZIKOLOGIJA

Glavni predmet (pet pročitanih radova iz oblasti etnomuzikologije, razgovor u vezi s pročitanim radovima - radovi će biti dostupni kandidatima krajem mjeseca maja), Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 -
izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

SMJER MUZIČKA TEORIJA I PEDAGOGIJA

Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija
po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

SMJER KLAVIR I GITARA

Klavir

Glavni predmet:
- polifona kompozicija ili Preludijum i fuga iz Dobro temperovanog klavira J.S.Baha
- Sonatni ciklus – cijela sonata (na prijemnom ispitu će kandidat izvlačiti koji će stav svirati)
- virtuozna etida (Šopen, List, Rahmanjinov, Debisi, Skrjabin i druge virtuozne etide)

- komad po slobodnom izboru

- zadana kompozicija, V. Mokranjac, Igre IV, preuzmite ovde

Solfeđo.

Gitara

Glavni predmet (dvije etide: jedna od njih autor H. V. Lobos, J. S. Bah: tri stava svite ili fuga ili Čakona, jedan stav sonate, sonatni oblik, komad po izboru – kompletan program napamet),

Solfeđo.

    

SMJER SOLO PJEVANjE

Glavni predmet (kompozicija „starog majstora“, oratorijumska arija, - solo pjesma XIX vijeka, solo pjesma XX vijeka, kompozicija „domaćeg autora“,
operska arija), Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor;
Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru).
Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjentosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, imaju pravo na saradnju sa umjetničkim saradnikom Akademije umjetnosti pod uslovom da se notni materijal obezbijedi
najmanje 20 dana prije prijemnog ispita i imaju pravo na dvije probe.

    

SMJER DUVAČKI INSTRUMENTI

Flauta


Glavni predmet (cijeli koncert, virtuozni komad i etida.), Virtuozni komad ili koncert se svira napamet. Solfeđo.

Klarinet


Glavni predmet (prvi stav koncerta – napamet, komad po izboru – napamet, koncertna etida – napamet), Solfeđo.

Trombon


Glavni predmet (koncert, jedno virtuozno djelo, jedna etida ili komad), Solfeđo.

Oboa


Glavni predmet – cijeli koncert, virtuozni komad i etida. Koncert se izvodi napamet. Solfeđo

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjentosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, imaju pravo na saradnju sa umjetničkim saradnikom Akademije umjetnosti pod uslovom da se notni materijal obezbijedi
najmanje 20 dana prije prijemnog ispita i imaju pravo na dvije probe.

 

SMJER GUDAČKI INSTRUMENTI

Violina


Glavni predmet (prvi stav koncerta ili drugi i treći zajedno, J. S. Bah: solo partita (sonata) dva stava, koncertna etida ili kapris), Solfeđo.

Viola


Glavni predmet (prvi stav koncerta ili drugi i treći zajedno, J.S. Bah: svite za čelo ili sonate i partite za solo violinu (dva stava), koncertna etida ili kapris), Solfeđo.

Violončelo

Glavni predmet (jedan stav barokne svite, jedan stav koncerta, etida ili kapris), Solfeđo .

Kontrabas

Glavni predmet (jedan stav barokne svite, jedan stav koncerta, etida ili kapris), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjentosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, imaju pravo na saradnju sa umjetničkim saradnikom Akademije umjetnosti pod uslovom da se notni materijal obezbijedi
najmanje 20 dana prije prijemnog ispita i imaju pravo na dvije probe.

 

Zahtjevi iz solfeđa za sve smjerove:
Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova),
Primjer za pjevanje a prima vista (alteracije i modulacije),
Primjer za ritmičko čitanje (parlato) a prima vista,
Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana).