Studentska organizacija Akademije umjetnosti - SOAU osnovana je 21.02.2005. godine u Banjoj Luci. Organizacija je osnovana od strane studenata Akademije umjetnosti radi povezivanja i udruživanja studenata te ostvarivanja zajedničih ciljeva i zadataka. SOAU je udruženje svih

studenata Akademije umjetnosti u Banjaluci i kao osnovne zadatke sebi zadaje poboljšanje i napredovanje standarda studiranja i kvaliteta obrazovnog i naučnog sistema, uspostavljanje i unapređenje saradnje sa drugim fakultetima, studentskim organizacijama, naučnim, kulturnim i obrazovnim institucijama (na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom planu).

SOAU svakako obuhvata i Skupštinu Studentske organizacije, čiji je rad javan a uređena je tako da obezbeđuje kolektivni rad, odgovornost, ravnopravnost u odlučivanju svih članova i organa i ostvarivanju njihovih prava, dužnosti i odgovornosti.

Organizacija će izaći u susret svakom studentu – uz vašu pomoć želimo da stvorimo studentsko tijelo koje je funkcionalno, ažurno i profesionalno. Zanimaju nas vaši problemi i nedoumice, a takođe smo otvoreni za sve kreativne prijedloge i ideje. Studentima koji imaju pitanja predlažemo da nas, bez ikakvog ustručavanja, kontaktiraju na sljedeće brojeve telefona:

Mila Panić 065/ 453 – 084 ;

Maja Vujanović 065/ 828 – 553 i

Dragana Đedović 065/ 481 – 914

ili da nas potraže u kancelariji Studentske organizacije koja se nalazi u suterenu Akademije umjetnosti.