Skip to content

Изложба ,,Миграције у уметности – Уметност миграција” отворена је данас у Галерији Матице српске и трајаће до 30. априла 2022. године

Изложба ,,Миграције у уметности – Уметност миграција” отворена је данас у Галерији Матице српске и трајаће до 30. априла 2022. године

Изложба ,,Миграције у уметности – уметност миграција" истражује феномен друштвених миграција преиспитујући историјски и савремени контекст, као и разлоге и ефекте миграција на друштва и појединце. Идеја изложбе је да, у времену актуелне свјетске миграционе кризе, покуша да посматра, испитује и разуме овај феномен који погађа свако становништво и покреће многа етичка и културолошка питања. Радећи на различитим нивоима – временском, просторном, етичком и многим другим, изложба пружа могућност да кроз језик умејтности појединац преиспита своје ставове и ставове друштва, па чак цивилизацијске изазове у XXI вијеку. Циљ изложбе није да понуди одређене ставове поводом феномена миграција, већ да кроз селекцију репрезентативних и занимљивих примјера уметничког стваралаштва креира простор за друштвени дијалог о феномену, суочавајући се са појмовима попут страха, (одсуства) емпатије, (не)разумијевања, контрадикторности и људскости.

Миљановићев рад ,,Дидактички зид" је субверзивна, али и едукативна инсталација која за фокус узима проблем миграната, избјеглица, расељених и апатрида, те њихове потешкоће при кретању к жељеном географском циљу. Умјетник је креирао сет ангажованих илустрација који директно адресира оне особе које на илегалан начин покушавају прећи државне границе како би се домогли своје земље снова. Својеврсно је упутство о превазилажењу природних и вјештачких баријера на које особа у покрету на свом путу наилази.

Галерија

Погледајте доступне фотографије