Skip to content

Наставници Академије умјетности УНИБЛ учествовали на акредитованом семинару за предмете Солфеђо и Теорија музике

Наставници Академије умјетности УНИБЛ учествовали на акредитованом семинару за предмете Солфеђо и Теорија музике

Републички педагошки завод Републике Српске и Музичка школа „Владо Милошевић“ из Бања Луке организовали су 11. новембра акредитован семинар из области наставе предмета солфеђо и теорије музике за наставнике музичких школа са простора Републике Српске. Семинар је одржан у JУ „Музичка школа за основно музичко образовање“ у Источном Новом Сарајеву. Предавачи на семинару били су проф. др Саша Павловић и Матија Антонић, МА, виши асистент са Катедре за солфеђо и музичку педагогију Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци. На семинару, који је био изузетно посјећен, одржана су предавања на три теме:
1) Рад на развоју музичког мишљења             
2) Рад на интонирању и опажању у тоналитету и од слободно задатог тона                  
3) Од варијације до импровизације 
 
Осим предавања, са учесницима семинара одржан је и округли сто на коме се водила дискусија о досадашњој реализацији такмичења у дисциплини солфеђо на Републичким такмичењима музичких школа Републике Српске. Резултат састанка су нови предлози пропозиција за будућа такмичења у наведеној дисциплини.