Skip to content

Обавјештење студентске службе / Слушање предмета из наредне године

Обавјештење студентске службе / Слушање предмета из наредне године

Студенти који обнављају годину имају право да слушају предмете из наредне године студија у висини оствареног броја ECTS бодова у години студија коју обнављају. 
Уколико желе да искористе ту могућност, студенти требају написати захтјев са списком предмета које хоће да слушају и предати га у студентску службу.