Skip to content

Промјена испитног термина / проф. Ира Проданов Крајишник

Промјена испитног термина / проф. Ира Проданов Крајишник

Помјерају се испити код др Ире Проданов Kрајишник са 6.7 на 8.7. због болести професора 
9.00 Историја музике 1 и 2
11.00 Историја музике 3 и 4
11.00 Методологија израде научног/теоријског рада 
11.00 Могућност примјене техника и метода научног истраживања у умјетничком истраживању 1 и 2