Skip to content

Завршни рад - Данило Малешевић

Завршни рад - Данило Малешевић

Данило Малешевић, апсолвент на студијском програму Музичка умјетност, смјер Дувачки инструменти, група Кларинет, први циклус студија, брани завршни рад на тему: „Комплексност извођења и интерпретативни захтјеви у Рапсодији за кларинет Клода Дебисија“, дана 06.10.2022. године са почетком у 09:30 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци. 

Завршни рад се може погледати у библиотеци Академије умјетности.