Skip to content

Завршни рад / Лаура Ленаси

Завршни рад / Лаура Ленаси

Лаура Ленаси, апсолвент на Студијском програму музичка умјетност, Смјер за дувачке инструменте - група Флаута, на првом циклусу студија, брани завршни рад на тему: „Сличност и разлике Фантазије за флауту и клавир Ф. Борнеа у односу на оперу Кармен Жожа Бизеа“, дана  15.04.2022. године с почетком у 12,30 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

 

Завршни рад се може погледати у библиотеци Академије умјетности.