Skip to content

Завршни рад – Огњен Којић

Завршни рад – Огњен Којић

Огњен Којић, апсолвент на студијском програму Музичка умјетност, смјер Музичка теорија и педагогија, први циклус студија, брани завршни рад на тему: „Ограничења тактилног чула, Брајевог музичког писма и радне меморије и њихов утицај на ритам као дисциплину рада“ у 09:30 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци. 

Завршни рад се може погледати у библиотеци Академије умјетности.