Skip to content

Завршни рад – Огњен Милинковић

Завршни рад – Огњен Милинковић

Огњен Милинковић, апсолвент на студијском програму Музичка умјетност, смјер Етномузикологија, први циклус студија, брани завршни рад на тему: „Традиционална музика и игра у оквиру годишњих сусрета Грмечлија“, дана 14.05.2022. године са почетком у 13:00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

 

Завршни рад се може погледати у библиотеци Академије умјетности.