Skip to content

Завршни рад – Снежана Новаковић 

Завршни рад – Снежана Новаковић 

Снежана Новаковић, апсолвент на студијском програму Музичка умјетност, смјер Музичка теорија и педагогија, први циклус студија, брани завршни рад на тему: „Дислексија у почетној настави Солфеђа са интроретроспективним цртицама-проблем или изазов дана 08.07.2022. године са почетком у 10:30 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци. 

Завршни рад се може погледати у библиотеци Академије умјетности.