Skip to content

Park znakovitosti

Park znakovitosti

Intervencija u javnom prostoru – privremena instalacija
Oslikani, kolažirani, ispisani (rashodovani) saobraćajni znakovi
Autori/ke su Studenti Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci: Tanja Ristić, Maja Lazić, Dušan Кovačević, Кristina Marić, Isidora Branković, Petar Vidaković, Nataša Ubović, Stefan Кovačić, Ivana Bosančić, Marijana Đaković, Njagoš Đajić, Tamara Funštajn, Dajana Ćuk, Кatarina Aćimović, Nikola Tomić, Milica Radojčić, Sigrid Stanić, Maria Babić, Sara Ćetković, Tijana Janković, Nika Romanić, Ana Jovanović, Ana Tešić, Anastasija Кladar, Teodora Gajić i Ivan Janković.

Rad pod nazivom „Park znakovitosti“ predstavlja privremenu skulpturalnu intervenciju u javnom prostoru grada Banja Luka, tačnije na lokaciji parka „Petar Кočić“. Intervencija podrazumjeva postavku od 30 znakova koje su oslikali studenti Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Ova intervencija istražuje mogućnosti prezentacije umjetničkih radova u javnom prostoru, a istovremeno koristeći uobičajeni mobilijar javnog prostora (u ovom slučaju saobraćajne znakove). Na ovaj način, rashodovani i oštećeni saobraćajni znakovi su transformisani u slike, crteže, skulpture te grafičke radove koji postaju „slučajni“ umjetnički predmeti postavljeni u sred urbanog/javnog prostora parka.

Ova intervencija kroz raznovrsne individulane pristupe, i formalne i poetičke predstavlja „šumu“ umjetničkog potencijala studenata, mladih umjetnika i umjetnica. Takođe, ovakva vrsta vaninstitucionalnog predstavljanja djela skreće pažnju na nužnost savremene umjetnosti da izađe izvan ustaljenih prostora predstavljanja umjetnosti kao što su muzeji i galerije. Materijali koji se koriste u ovom radu kao podloga su rashodovani saobraćajni znakovi koji su individualno transformisani u specifične narative, poetike, konceptualne tekstualne prikaze ili manje grafičke intervencije. Ovaj vid „recikliranja“ neupotrebljivih predmeta ukazuje na transformativnu moć umjetnosti i nužnost promišljanja ideje reciklaže i oplemenjivanja javnog prostora grada umjetnošću.
 

Galerija

Pogledajte dostupne fotografije