Skip to content

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1058/22 od 30.03.2022. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na javnim visokoškolskim ustanovana i Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj: 02/04-3.126-2/22 od 27.01.2022. godine, raspisuje se:

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Prvi upisni rok – Prvi ciklus studija

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita traje od 27.06.2022. godine do 01.07.2022. godine. Objavljivanje rezultata konkursa je 01.07.2022. godine u 16,00 časova, a konačne rang-liste 04.07.2022. godine. Upis primljenih kandidata počinje 05.07.2022. godine, a završava se 08.07.2022. godine.

Drugi upisni rok – Prvi ciklus studija

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita traje od 05.09.2022. do 09.09.2022. godine. Objavljivanje rezultata konkursa je 09.09.2022. godine do 16,00 časova, a konačne rang-liste do 12.09.2022. godine. Upis primljenih kandidata počinje 13.09.2022. godine, a završava se 16.09.2022. godine.

Кonkursni rokovi – Drugi i treći ciklus studija 

Кonkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je od 20.06.2022. godine do 14.10.2022. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave. Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi biće dostupne najkasnije do 21.10.2022. godine na veb-stranicama fakulteta/akademije umjetnosti, a upis primljenih kandidata obaviće se u periodu od 24.10.2022. godine do 28.10.2022. godine.