Skip to content

Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata mr Renate Agostini

Кandidat mr Renata Agostini brani doktorsku disertaciju pod nazivom „Scenski pokret – istorijat i uloga u obrazovanju glumca“ dana 10.06.2022. godine (petak) sa početkom u 16.00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 
Rad je na uvidu javnosti u biblioteci Akademije umjetnosti.