Skip to content

Promjena termina ispita Engleski jezik / prof. Jelena Brkić

Termin ispita za predmet Engleski jezik pomjera se sa 01.07 na 05.07. u 8.30 časova.