Skip to content

Termin predavanja - prof. dr Zoran Maksimović

Termin predavanja - prof. dr Zoran Maksimović

Predavanje kod prof. dr Zorana Maksimovića je u petak, 15. aprila 2022. godine od 12.00 do 16.00 časova, u studiju 8 u prizemlju.