Skip to content

Završni rad – Aleksandra Perić

Završni rad – Aleksandra Perić

Aleksandra Perić, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija i pedagogija, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Atemporiranje i sublimacija harmonskih rješenja u Lirskim komadima op. 71 Edvarda Griga“, dana 30.06.2022. godine sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 

Završni rad se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.