Skip to content

Završni rad – Ognjen Кojić

Završni rad – Ognjen Кojić

Ognjen Кojić, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija i pedagogija, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Ograničenja taktilnog čula, Brajevog muzičkog pisma i radne memorije i njihov uticaj na ritam kao disciplinu rada“ u 09:30 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 

Završni rad se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.