Skip to content
Др Горан В. Јанковић

Ванредни професор, шеф катедре

Горан В. Јанковић, рођен 26. јануара 1957. године у Подгорици. Accademiu di Belle Arti у Венецији уписао 1981. године у класи познатог италијанског сликара Емилија Ведове. Дипломирао на Accademiа di Belle Arti – Brera, Милано на одсјеку за сликарство 1986. године. Стручно усавршавање наставио на Академији лепих уметности у Београду, гдје je 2013. године стекао звање мастер ликовни умјетник. Након тога, завршио мастер студиј на Академији уметности у Новом Саду на смјеру Примењена уметност и дизајн 2018. године. Ванредни професор на студијском програму Ликовних умјетности Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци од 2017. године. Руководилац студијског програма Ликовне умјетности на Академији умјетности од априла 2012. године до септембра 2013. године. Шеф Катедре за графички дизајн на студијском програму Ликовне умјетности од септембра 2014. године до данас. Од новембра 2019. године изабран за продекана за умјетност и међународну сарадњу на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Графички дизајн

Оснивач и директор Агенције за тржишне комуникације ”Aquarius” из Бање Луке од 1999. године до 2011. године у оквиру које је реализовао бројне пројекте из области умјетности и културе.

На Економском факултету Универзитета у Бањој Луци дипломирао 1979. године, а на истом факултету магистрирао 2004. године. На Економском факултету Универзитета у Сарајеву 2010. године стекао звање доктора економских наука одбраном рада под називом „Брендирање државе – теоријски и практични аспекти“.

За преко 30 година рада у области ликовних, визуелних умјетности и дизајна учествовао у низу пројеката из области умјетности и културе те излагао на бројним самосталним и колективним изложбама у земљи и иностранству. Добитник више признања и награда из области оглашавања и графичког дизајна.