Skip to content
Мр Славица Глувић

Ванредни професор

Проф. мр Славица Глувић дипломирала је на Факултету музичке уметности у Београду на Одсеку за општу музичку педагогију у класи проф. др Зориславе М. Васиљевић. Магистрирала је на тему „Системи рада на двогласним и вишегласним диктатима према уџбеничкој литератури у Републици Српској“ (2006) на Академији умјетности у Бањој Луци под менторством проф. др Зориславе М. Васиљевић.

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Умјетничко-теоријске дисциплине

Педагошку дјелатност обављала је у основним и средњим музичким и општеобразовним школама као наставник више предмета (солфеђа, теорије музике, упознавања музичке литературе, историје музике и музичке културе) на простору Републике Србије (Краљево и Бачка Топола: 1985-1996) и Републике Српске (Бања Лука: 2000-2002). Од 2001. године запослена је на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци на Катедри за музичку теорију и педагогију, прво у својству асистента, а затим у звању вишег асистента, доцента и ванредног професора за предмете Солфеђо и Методика солфеђа. Наставу изводи на првом и другом циклусу студија. Члан је Музиколошког друштва РС, радне групе за израду НПП за основне и средње школе и комисија за полагање стручних испита. Глувићева је аутор већег броја стручних радова из области музичке педагогије, примјера за такмичења из солфеђа и учесник семинара за наставнике солфеђа, а била је и члан жирија на такмичењима из солфеђа.