:

Публикације

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Издања Академије умјетности

1. Рисојевић, Ранко : Владо С. Милошевић : Један вијек – Бања Лука, 2001

2. Кењаловић, Милорад : Владо С. Милошевић : етномузиколог – Бања Лука : Академија умјетности, 2002

1. Видаковић, Синиша : Архитектура јавних објеката у Бањалуци : (1918 – 1941) – Бања Лука : Академија умјетности, 2006

2. Кецман, Лука : Драмско обликовање у приповеткама Петра Кочића - Бања Лука : Академија умјетности, 2005

3. Глишић,Наташа : Електра као цитат : Електра Данила Киша као цитат Еурипидове електре – Бања Лука : Академија ујетности, 2006

4. Једночинке / Милан Гајић, Јелена Медић, Славиша Радан , Радмила Смиљанић, Марио Ћулум – Бања Лука : Академија умјетности, 2006.

5. Зборникрадова : Научни скуп. Владо милошевић : етномузиколог и композитор - Бања Лука : Академија умјетности, 2001

6.Зборник радова : Научни скуп   Дани Владе С. Милошевића Бања Лука , 11. април 2002. – Бања Лука : Академија умјетниости, 2002.

7. Зборник радова : Научни скуп Дани Владе С. Милошевића Бања Лука, 10. април 2003. – Бања Лука : Академија умјетности, 2003

8. Зборникрадова : Научни скуп   Дани В. Милошевића Бања Лука, 13 април 2004.-Бања Лука : Академија умјетности, 2004

9. Зборник радова : Научни скуп Дани Владе С. Милошевића. Бања Лука, 12. април 2005. – Бања Лука : Академија умјетности, 2005.

10.Зборник радова : Научни скуп Дани Владе С. Милошевића. Бања Лука, 10. април 2006. – Бања Лука : Академија умјетности : Музиколошко друштво Републике Српске , 2006

11.Зборник радова : Научни скуп Дани Владе С. Милошевића. Бања Лука, 24-25. април 2007. – Бања Лука : Академија умјетности : Музиколошко друштво Републике српске , 2007.

12.Зборникрадова : Међународни научни скуп Дани Владе С. Милошевића. Бања Лука, 10-11 април 2008. Бања Лука : Академија умјетности : Музиколошко друштво Републике Српске, 2008

13. Зборникрадова : Научни скуп Традиција као инспирација : Владо С. Милошевић етномузиколог, композитор и педагог. Бања Лука, 10-11. априла 2010. – Бања Лука : Академија умјетности : Музиколошко друштво Републике Српске, 2010

14. Зборник радова: Научни скуп Традиција као инспирација: В. Милошевићетномузиколо, композитор и педагог. - Бања Лука - 15- 16 април 2011. - Бања Лука; Академија умјетности: Музиколошко друштво РС, 2012.

15. Зборник радова : научни скуп Владо С Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог Традиција као инспирација - Бања Лука, 2013.

Штампане музикалије

1. Композиције са позивног конкурса Владо С. Милошевић (Штампане музикалије) : 2003-2004. : (хорске) = Compositions from the homage competition Vlado S. Milosevic : 2001 2002 : (for orchestra) – Бања Лука : Академија умјетности, 2007

2. Композиције са позивног конкурса Владо С. Милошевић (Штампане музикалије) : 2001-2002 . (оркестарске) – Бања Лука : Академија умјетности, 2007

3. Атанацковић, Слободан : Рапсодија (Штампане музикалије) : за гудачки оркестар = Rapsody : for string orchestra / Slobodan Atanackovic – Бања Лука : Академија умјетности, 2007

4. Бабић, Константин : Бином (Штампане музикалије) : за кларинет и гудаче = Binome : for clarinet and strings / Konstantin Babic - Бања Лука : Академија умјетности , 2007

5. Големовић, Димитрије О . : Песме завичајне (Штампане музикалије) : за сопран и гудаче = Homeland Songs : for sopran and string ochestra / Dimitrije Golemovic– Бања Лука : Академија умјетности, 2007

6. Заткалик, Милош : Изгубљени фрагменти ( Штампане музикалије)  : за гудачки оркестар = Lost Fragments : for string orchestra / Miloš Zatkalik – Бања Лука : Академија умјетности

7. Милошевић, Владо С. : Канцонета (Штампана музикалија): за виолончело и гудаче = Canozonet ta : for celo and string orchestra / Vlado S Milosevic – Бања Лука : Академија умјетности, 2007

8. Милошевић, Владо С. : Свита (Штампана музикалија) : за обоу и гудачки оркестар = Suite : for oboa and string orchestra / Vlado S. Milosevic – Бања лука : Академија умјетносзи, 2007

9. Шепић, Станко : Музика (Штампане музикалије) : за клавир и гудаче = Music : for piano and string orchestra / Sepic Stanko = Memories : for string orchestra / Sepic Stanko – Бања Лука : Академија умјетности, 2007

10.. Шепић, Станко: Сјећање (Штампане музикалије) : за гудачки оркестар = Music : for piano and string orchestra / Stanko Sepic – Бања Лука : Академија умјетности, 2007

11. Штаткић, Мирослав : Метохијске скице ( Штампане музикалије) : Концерт за кларинет и гудачки оркестар са клавиром = Sketches from metohija : concert for clarinet and string orchestra with piano / Miroslav Statkic – Бања Лука : Академија умјетности, 2007

1. Стихирар[штампане музикалије] : Појање у традицији осмогласника = Stihirar singing in tradition of octoechos / The spiritual compositions of the first generation of students who studied Octo echos / - Бања Лука : Академија умјетности, 2008

Композиције са позивног конкурса Владо С. Милошевић (Штампане музикалије) : 2003 -2004. (оркестарске) = Compositions from the homage competition Vlado S. Milosevic – Бања Лука : Академија умјетности, 2007

Атанцковић, Слободан : Ој : (Штампана музикалија) Документарна драма писана по Записима са Змијања етномузиколога Владе С Милошевића   Документарна драма писана по Записима са Змијања етномузиколога Владе С. Милошевића = Hej (ОЈ) : documentary drama Written on Inscription from Zmijanje of ethnomus i cologist vlado S. Milosevic - Бања Лука : Академија умјетности, 2008

Атанацковић, Слободан : Allegro Barbaro ( Штампане музикалије):   за гудачки оркестар = Allegro Barbaro : for string orchestra / Slobodan Atanackovic. – Бања Лука : Академија умјетности, 2007

Аврамовски, Ристо : Паменто (Штампана музикалија) : за гудачки оркестар = Lamento . for string orchestra / Risto Avramovski. – Бања Лука : Академија ујетности, 2007

Милошевић, Владо С. : Отвори у ноћ врата (Штампана музикалија) : соло пјесме за мецосопран уз пратњу клавира = Open the door towards night : solo song for mezzoVlado- soprano with accompaniment of pano / Milosevic S. Vlado – Бања лука : Академија умјетности, 2007

Милошевић, Владо С : Кончертино (Штампане музикалије) : за обоу и гудачки оркестар = Concertino : for oboe and string orchestra / Vlado S. Milosevic - Бања Лука : Академија умјетности, 2007

Големовић,   Димитрије О. : Хирамов завет (штампане музикалије) : ораторијум = Hiram   S Pledge : Oratory / Dimitrije O. Golemovic – Бања Лука : Академија умјетности, 2007

Савић - Кресић, Светлана : Соло (Музикалије) : за кларинет , женски глас и гудаче = Solo : for clarinet, female voice and strings / Svetlana Savić – Kresić – бања Лука ; Академија умјетности, 2007

Заткалик, Милош : Dum incerta Petimus (Штампане музикалије) : за гудачки окестар = DUM INCERTA PETIMUS : for string orchestra / Milos Zatkalik - Бања Лука: Академија умјетности, 2007.

Мирковић, Жарко <Музика Сиорану (Штампане музикалије) : за гудаче =MUSIC TO SIORAN : for strings / Zarko Mirkovic – Бања Лука: : Академија умјетности, 2007

Шепић, Станко : Мале варијације ( Штампане музикалије) : за флауту и гудаче = SMALL VARIATIONS : for flute and strings / Stanko Sepic. – Бања Лука : Академија умјетности, 2007

Шепић, Станко: Академска увертира (Штампана музикалија) : за гудачки оркестар и дуваче са удараљкама = ACADEMIC OVERTURE : for string orchestra and with percussions / Stanko Sepic. – Бања Лука : Академија умјетности, 2007.

Аудио – визуелна издања

(компакт диск)

1. Конкурс Владо С. Милошевић, Бања Лука 2001. : Бином за кларинет и гудаче / Константин Бабић ; Рапсодија за гудачки оркестар / Слободан Атанацковић ; Метохијске скице/ Концерт за кларинет и гудачки оркестар са клавиром; Мирослав Штаткић,/ „ Изгубљени фрагменти“ за гудачки оркестар- Милош Заткалик   - Бања Лука : Академија умјетности : РТРС, 2001

2. Дани Владе С. Милошевића, Бања Лука 2002./Владо С. Милошевић, Димитрије О. Големовић, Станко Шепић, / Солисти : Драган Лазић – обоа, Бранислав Петровић – виолончело, Снежана Савичић- сопран, Станко Шепић-клавир; изводи Гудачки оркестар Академије умјетности Универзитета у Б. Луци, диригент : Даринка Матић- Маровић; Издавач : Академија умјетности Бања Лука и РТРС.

3. Дани Владе С. Милошеића, Бања Лука, 2003./Владо С. Милошевић : Кончертино за обоу и гудачки оркестар,/ Слободан Атанацковић : Ој– документарна драма писана по записима са Змијања, етномузиколога В.С. Милошевића за женску вокалну групу, кларинете и гудачки оркестар./ Станко Шепић : Мале варијације за флауту и гудаче,/ Жарко Мирковић : Музика Сиорану за гудаче,/ Милош Заткалик : Dum incerta petimus за гудачки оркестар.Бања Лука : Академија умјетности , Бања Лука, 2003.

4. Дани Владе С. Милошеића, Бања Лука, 2004./Станко Шепић : академска увертира за гудачки оркестар и дуваче са удараљкама/ Владо Милошевић : Отвори у ноћи врата/Слободан Атанацковић : Алегро барбаро/Светлана Кресић-Савић :Соло/Ристо Аврамовски : Ламенто/Димитрије О. Големовић : Ораторијум „Хирамов завет“. Бања Лука : Академија умјетности : РТРС , 2004.

(двд)

1. Дани Владе С. Милошевића, Бања Лука 2006./Бесмртно наслијеђе музике Мозарт : Реквием; Бања Лука : Академија умјетности : РТРС, 2006

2. Даровни концертповодом отварања камерне концертне сале Академије умјетности Универзитета у Бањалуци; Бања Лука, Академија умјетности : РТРС, 2007

3. Дани Владе С. Милошевића, Бања Лука 2007 / Гала концерт Снежане Савичић : Академија умјетности : РТРС, 2007

4. Дани Владе С. Милошевића, Бања Лука 2007 / Концерт мјешовитог хора Академије умјетности Бања Лука и Мјешовитог Хора Универзитета у Бањалуци : Академија умјетности : РТРС, 2007