План извођења наставе у зимском семестру академске 2019/20. године - Музичка умјетност

Аспекти музике 20. и 21. вјека 1 - Милан Милојковић

Историја и теорија музичке критике 1 - Милан Милојковић

Историја музике 5 - Милан Милојковић

Kомпозиција 1 - Татјана Милошевић-Мијановић

Kомпозиција 3 - Татјана Милошевић-Мијановић

Kомпозиција 5 - Татјана Милошевић-Мијановић

Kомпозиција 7 - Татјана Милошевић-Мијановић

Оркестрација 3 - Татјана Милошевић-Мијановић

Оркестрација 5 - Татјана Милошевић-Мијановић

Читање с листа и оркестарске дионице 1 - Владимир Пушкаш

Читање с листа и оркестарске дионице 3 - Владимир Пушкаш

Обоа 3 - Владимир Пушкаш

Виола 1,3,5,7 - Немања Марјановић

Методика виоле 1, 3 - Немања Марјановић

Читање с листа и оркестарске дионице 1, 3, 5 - Немања Марјановић

Методика виолончела 3 - Милутин Младеновић

Виолончело 1 - Милутин Младеновић

Виолончело 7 - Милутин Младеновић

Читање с листа и оркестарске дионице 1 - Милутин Младеновић

Труба 1 - Ненад Марковић

Труба 5 - Ненад Марковић

Методика трубе 1 - Ненад Марковић

Читање с листа и оркестарске дионице 1 - Ненад Марковић

Читање с листа и оркестарске дионице 5 - Ненад Марковић

Снимање звука и тонска режија 1 - Зоран Максимовић

Оркестар 1, дувачки инструменти - Драгана Јовановић

Оркестар 3,5,7 - дувачки инструменти - Драгана Јовановић

Оркестар 1,3,5,7 - гудачки инструменти - Драгана Јовановић

Оперски студио 3 - Драгана Јовановић

Свирање партитура 1 - Драгана Јовановић

Свирање партитура 3 - Драгана Јовановић

Историја музике 1 - Ира Проданов

Историја музике 3 - Ира Проданов

Арсен Чаркић

Сњежана Поповић Вулета

Етнокореологија 1 – Драгица Панић Kашански, Сања Пупац

Етнокореологија 5 - Драгица Панић Kашански, Сања Пупац

Етнокореологија 7 - Драгица Панић Kашански, Сања Пупац

Етномузикологија 1 – Злата Марјановић, Сања Пупац

Етномузикологија 5 - Драгица Панић Kашански, Сања Пупац

Етномузикологија 7 – Злата Марјановић, Сања Пупац

Традиционални инструменти 1 - Драгица Панић-Kашански, Злата Марјановић

Традиционални инструменти 2 - Драгица Панић-Kашански

Традиционално пјевање 1 - Драгица Панић-Kашански

Традиционално пјевање 2 - Драгица Панић Kашански

Примјењена етнологија 3 - Ирена Медар Тањга

Примјењена етнологија 5 - Ирена Медар Тањга

Kларинет 1 - Дејан Тркуља

Kларинет 3 - Дејан Тркуља

Kларинет 7 - Дејан Тркуља

Методика кларинета 3 - Дејан Тркуља

Труба 1 - Жељка Јованић

Труба 2 - Жељка Јованић

Виолина 3 - Жељка Јованић

Флаута 1 - Жељка Јованић

Флаута 2 - Жељка Јованић

Флаута 3 - Жељка Јованић

Читање с листа и оркестарске дионице 1 - Иван Оташевић

Читање с листа и оркестарске дионице 3 - Иван Оташевић

Читање с листа и оркестарске дионице 5 - Иван Оташевић

Виолина 1 - Иван Оташевић, Лидија Бојиновић

Виолина 3 - Иван Оташевић, Лидија Бојиновић

Виолина 5 - Иван Оташевић, Милана Смиљанић

Виолина 7 - Иван Оташевић, Милана Смиљанић

Методика виолине 1 - Иван Оташевић, Милана Смиљанић

Методика виолине 3 - Иван Оташевић, Милана Смиљанић

Анализа интерпретације 1 - Иван Оташевић - Милана Смиљанић

Kларинет 1 - Дуња Јанковић

Kларинет 3 - Дуња Јанковић

Kларинет 7 - Дуња Јанковић

Обоа 3 - Дуња Јанковић

Сви предмети - Дејан Јанковић

Соло пјевање 3 - Дуња Симић

Соло пјевање 7 - Дуња Симић

Методика соло пјевања 3 - Дуња Симић

Соло пјевање 3 - Марија Шестић

Соло пјевање 7 - Марија Шестић

Виолина 3 - Марија Шестић

Виолина 7 - Марија Шестић

Виола 1 - Маја Регодић

Виола 3 - Маја Регодић

Виола 5 - Маја Регодић

Виола 7 - Маја Регодић

Виолина 1 - Маја Регодић

Виолончело 1 - Маја Регодић

Виолончело 7 - Маја Регодић

Методика општег музичког образовања 1 - Младен Матовић

Методика општег музичког образовања 3 - Младен Матовић

Методика солфеђа 1 - Саша Павловић

Методика солфеђа 3 - Саша Павловић

Солфеђо 1 - Саша Павловић

Солфеђо 5 - Етномузикологија - Саша Павловић

Солфеђо 5 изборни - инструментални - Саша Павловић

Солфеђо 1 - МТП - Славица Глувић

Солфеђо 3 - МТП - Славица Глувић

Солфеђо 3 - инструментални - Славица Глувић

Анализа интерпретације - изборни - Зоран Николић

Аранжирање 1 - Зоран Николић

Аранжирање 3 - Зоран Николић

Методика теоријских предмета 1 - Зоран Николић, Давид Мастикоса

Методика теоријских предмета 3 - Зоран Николић, Давид Мастикоса

Анализа музичких стилова 1 - Зоран Николић, Младен Јанковић

Хармонија са хармонском анализом 1 - Зоран Николић, Давид Мастикоса

Хармонија са хармонском анализом 5 - Зоран Николић, Младен Јанковић

Хармонија са хармонском анализом 3 - Санда Додик, Давид Мастикоса

Хармонија са хармонском анализом 7 - изборни - Санда Додик

Анализа музичког дјела 1 - Гордана Грујић, Давид Мастикоса

Анализа музичког дјела 3 - Гордана Грујић, Младен Јанковић

Анализа музичког дјела 5 - Гордана Грујић, Давид Мастикоса

Kонтрапункт 1 - Гордана Грујић, Давид Мастикоса

Kонтрапункт 3 - Гордана Грујић, Давид Мастикоса

Kонтрапункт 5 - изборни - Гордана Грујић

Музички инструменти 1 - Гордана Грујић

Музички облици 1 - Гордана Грујић, Младен Јанковић

Музички облици 3 - Гордана Грујић, Младен Јанковић

Музички облици 5 - изборни - Гордана Грујић

Техника гласа 1 - Лидија Пајић

Техника гласа 3 - Лидија Пајић

Техника гласа 7 - Лидија Пајић

Флаута 1 - Соња Чуле

Флаута 3 - Соња Чуле

Флаута 5 - Соња Чуле

Оркестарске дионице и читање с листа 1,3,5 - Соња Чуле

Методика флауте 1 - Соња Чуле

Методика солфеђа 1 - Матија Антонић

Солфеђо 1 - МТП - Матија Антонић

Солфеђо 1 - инструментални - Матија Антонић

Солфеђо 3 - МТП - Матија Антонић

Солфеђо 3 - инструментални - Матија Антонић

Солфеђо 5 - МТП - Матија Антонић

Солфеђо 5 - инструментални - Матија Антонић

Гитара 3 - Наташа Јокић

Гитара 5 - Наташа Јокић

Методика гитаре 1 - Наташа Јокић

Читање с листа 3, 5 - Наташа Јокић

Транскрипција 3, 5 - Наташа Јокић

Енглески језик - Јелена Бркић

Kамерна музика 1 - Тимеа Хотић

Kамерна музика 3 - Тимеа Хотић

Kамерна музика 5 - Тимеа Хотић

Kамерна музика 7 - Тимеа Хотић

Kамерна музика 1, 3, 5, 7 - Биљана Јашић Радовановић

Kамерна музика 1, 3, 5, 7 - Марија Пилиповић

Хорско дириговање 1 - Душан Урошевић

Хорско дириговање 3 - Душан Урошевић

Оперски студио 3 - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Kларинети - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Обое - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Трубе - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Флауте - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Виолине 1 - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Виолине 2 - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Виоле - Душан Урошевић

Оркестар 1,3,5,7 - Виолончела - Душан Урошевић

Глума 3 - Соло пјевање - Ненад Бојић

Услови уписа

Услови за упис на први циклус студија су завршена средња четверогодишња школа и положен пријемни  (квалификациони) испит који се састоји, у зависности од студијског програма и смјера, од писменог, усменог и практичног дијела и разговора пред комисијом, те  прегледа  приложених радова.

На пријемном испиту кандидати се оцјењују бодовима. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мјерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то:

1. успјех у претходном школовању - највише 50 бодова,

2. успјех на пријемном испиту - највише 50 бодова.

Сматраће се да је положио пријемни испит за упис на први циклус студија онај кандидат који је освојио најмање 15 од могућих 50 бодова предвиђених за пријемни испит. Право на рангирање на јединственој ранг листи стиче кандидат који је положио испит за провјеру склоности и способности. Академија утврђује редослијед кандидата који су положили пријемни испит по броју укупно постигнутих бодова.

Ранг листа кандидата који су стекли право на упис објављује се на огласној плочи и wеб страници Академије умјетности, најкасније 24 сата по обављеним пријемним испитима. Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом, Статутом и општим актима Универзитета у Бањој Луци. Кандидат може да поднесе декану приговор у року од 36 сати од објављивања ранг листе. Декан доноси одлуку по приговору у року од 24 сата по добијању приговора. На студије се уписују  кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис. Страни држављанин се може уписати на студије под условима које прописује Закон и акти Универзитета у Бањој Луци.

Пријаве на конкурс подносе се у студентској служби Академије умјетности. Приликом пријављивања на конкурс за упис кандидати прилажу: 1. документацију која је наведена у конкурсу, 2. умјетничке, теоријско- умјетничке или научне радове, односно списак значајних јавних наступа или објављених радова, који показују кандидатову склоност за студије на одређеном студијском смјеру.