K O Н К У Р С за подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа у току 2019. године

Подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима (у даљем тексту: Подстицаји за научну продуктивност) подразумијева финансијска средства која издваја Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво (у даљем тексту: Министарство) за публиковање научних радова у часописима који се налазе у Journal Citation Reports (JCR) извјештају компаније Клеривет аналитикс (Clarivate Analytics), тј. у неком од Web of Science индекса.

Награда за научна достигнућа у развоју науке (у даљем тексту: Награда) додјељује се научницима и истраживачима за изузетне резултате у области научноистраживачког рада.

Пријаву на конкурс за подстицање научне продуктивности у међународним научним часописима и награђивање за научна достигнућа (у даљем тексту: Конкурс) могу поднијети сами кандидати, као и научноистраживачке организације (високошколске установе, Академија наука и умјетности Републике Српске, научноистраживачки и истраживачко-развојни институти и истраживачки центри), за сваког кандидата појединачно.

ША Фест стипендија за ликовне умјетнике

stipendija ŠA Fest FB

 

ША стипендија - мисија подршке талентованим и вриједним умјетницима
 
Удружење ША Фест додијељује стипендију за студенте факултета ликовних умјетности
 
Након саксофона, који је почетком 2019. године купљен и поклоњен Музичкој школи у Приједору, ША Фест наставља своју мисију подршке младим, вриједним и талентованим умјетницима.
 
Из Удружења ША Фест истичу да испуњавају своја обећања дата публици која је и ове године, доласком на ША Фест и куповином улазница и пића, подржала иницијативу Удружења да се дио прихода усмјери управо на подршку младим умјетницима.
 
Ове године подршку умјетницима, ША Фест започиње стипендијом студентима 2,3. и 4. године факултета ликовних умјетности.
 

Конкурс је објављен на страници www.shafest.com, а може се пронаћи и на ФБ страници ША Феста.

 
„Овом стипендијом, испунили смо обећање и показали да смо озбиљни и искрени у својим намјерама да подржавамо умјетност у сваком облику. ША Фест је прича у коју смо сви заједно укључени, која буди све оно добро што носимо у себи, путем које постајемо филантропи, промовишемо праве вриједности, чувамо сјећање на Микшу и једва чекамо сљедећи ША Фест. Како расте Фестивал, тако ће расти и број стипендија, донација и других видова подршке умјетности“, изјавио је Горан Кривић, предсједник Удружења ША Фест, истичући да након овог долази још доста нових, лијепих изненађења.
 
Подсјећамо, ША Фест је меморијални фестивал посвећен прерано преминулом музичару и умјетнику Далибору Поповићу Микши. Одржава се сваког августа у Приједору, а један од циљева фестивала управо је подршка младим, вриједним и талентованим умјетницима.

https://shafest.com/sa-fest/lorem-ipsum-ii/sa-stipendija?fbclid=IwAR1jrU1MEANXmfjnv1funFW4uRpFYgWVpTgYtIhQbvAcVWJbrkfSfjUKOug

Конкурси за Мастер студије у Италији / Анализа и теорија музике

Фондација Института Лист објављује два конкурса за дођелу 5 стипендија на Другом циклус у студија за Анализу и теорију музике у организацији Универзитета делла Цалабриа.
 
Из прилога можете преузети детаљне информације:
 

Отворен конкурс за Међународни универзитетски музички фестивал у Француској

Примили смо информације о отварању конкурса за учешће на Међународном универзитетском музичком фестивалу у граду Белвил у Француској.

 
Овдје је писмо организатора (верзија на енглеском језику), као и брошура са основним информацијама на енглеском и на француском језику

Конкурс за додјелу новчаних награда

Као што је већ познато, Универзитет у Бањој Луци је расписао конкурс за доделу новчаних награда 30. септембра, што се може видјети и на званичном сајту Универзитета. Допуне истакнутог конкурса: 

1.                                                                                                                                                                                                                                               

Универзитет у Бањој Луци расписује конкурс за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима Универзитета у Бањој Луци за остварене резултате, истакнути рад и достигнућа у научно-истраживачкој/умјетничкој дјелатности, у 2018. години, и то: 

1) за додјелу новчане награде наставницима и сарадницима који су аутори индексираног научног рада, и 

2) за додјелу новчане награде наставницима и сарадницима који су руководиоци, координатори или учесници међународногнаучно-истраживачког/ УМЈЕТНИЧКОГ пројекта.

4.                                                                            

Управни одбор Универзитета ће додијелити новчане награде из тачке 2. члана 1. ове Одлуке, у складу са сљедећим условима:

1) да наставник/сарадник има статус руководиоци/координатора или је учесник пројектног тима међународног научно-истраживачког/УМЈЕТНИЧКОГ пројекта;

2) да је наставник/сарадник у радном односу на Универзитету у Бањој Луци или да има закључен уговор о допунском раду у академској 2019/2020. години;

3) да у пројекту учествују најмање три различите научно-истраживачке институције из три различите државе; 

4) да је пројекат био активан током цијеле календарске 2018. године. 

Наставник или сарадник може поднијети само једну пријаву за један међународни научно-истраживачки/умјетнички  пројекат. 

Зависно од висине обрачунатих укупних награда, руководиоцима/координаторима међународног научно-истраживачког/умјетничког пројекта додијелиће се новчана награда до 1.000,00 КМ (нето), а учесницима међународног научно-истраживачког пројекта/умјетничког додијелиће се новчана награда до 500,00 КМ (нето).
  
5.                                                                                                                                                                                                                               

Конкурс из члана 1. ове Одлуке ће се објавити веб страници Универзитета у Бањој Луци и огласним таблама свих организационих јединица Универзитета у Бањој Луци, и биће отворен 15 дана од дана објављивања на веб страници Универзитета.  
  
На конкурс је потребно доставити сљедећу документацију:

За тачку 1. „новчане награде наставницима и сарадницима који су аутори индексираног научног рада“ 

1) копију објављеног научног рада; 

2) доказ о висини фактора утицаја научног рада (impact factor) за часопис у коме је рад публикован у 2018. години; 

3) доказ да је кандидат први аутор научног рада, и 4) копију отвореног налога у Google Scholar профилу.
 
За тачку 2. „новчане награде наставницима и сарадницима који су руководиоци, координатори или учесници међународног научно-истраживачког/умјетничког пројекта“
 
1) доказ о потписаном уговору (гранту) за реализацију међународног научноистраживачког/умјетничког пројекта;

2) доказ о учешћу најмање најмање три различите научно-истраживачке/умјетничке институције из три различите државе; 

3) доказ о активном статусу пројекту, односно доказ да је пројекат био у фази имплементације током цијеле календарске 2018. године, и 

4) копију отвореног налога у Google Scholar профилу.
  
6.                                                                 

Заинтересовани кандидати могу предати своју пријаву, заједно са траженим доказима из члана 5. ове Одлуке, путем поште на сљедећу адресу: Универзитет у Бањој Луци, Универзитетски град – Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука.   

Пријем документације и бодовање кандидата вршиће Комисија за додјелу признања и награда Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: Комисија).  Након што изврши бодовање и рангирање кандидата, Комисија ће Управном одбору Универзитета доставити писано мишљење са образложењем, на даље одлучивање.
 

Ево и линка на коме се може прочитати комплетан Конкурс

http://www.unibl.org/sr/vesti/2019/09/konkurs-za-dodjelu-novcanih-nagrada-nastavnicima-i-saradnicima  

Страна 1 од 2