:

K O Н К У Р С за подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа у току 2019. године

Подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима (у даљем тексту: Подстицаји за научну продуктивност) подразумијева финансијска средства која издваја Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво (у даљем тексту: Министарство) за публиковање научних радова у часописима који се налазе у Journal Citation Reports (JCR) извјештају компаније Клеривет аналитикс (Clarivate Analytics), тј. у неком од Web of Science индекса.

Награда за научна достигнућа у развоју науке (у даљем тексту: Награда) додјељује се научницима и истраживачима за изузетне резултате у области научноистраживачког рада.

Пријаву на конкурс за подстицање научне продуктивности у међународним научним часописима и награђивање за научна достигнућа (у даљем тексту: Конкурс) могу поднијети сами кандидати, као и научноистраживачке организације (високошколске установе, Академија наука и умјетности Републике Српске, научноистраживачки и истраживачко-развојни институти и истраживачки центри), за сваког кандидата појединачно.