Отворен конкурс за Међународни универзитетски музички фестивал у Француској

Примили смо информације о отварању конкурса за учешће на Међународном универзитетском музичком фестивалу у граду Белвил у Француској.

 
Овдје је писмо организатора (верзија на енглеском језику), као и брошура са основним информацијама на енглеском и на француском језику

Конкурс за додјелу новчаних награда

Као што је већ познато, Универзитет у Бањој Луци је расписао конкурс за доделу новчаних награда 30. септембра, што се може видјети и на званичном сајту Универзитета. Допуне истакнутог конкурса: 

1.                                                                                                                                                                                                                                               

Универзитет у Бањој Луци расписује конкурс за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима Универзитета у Бањој Луци за остварене резултате, истакнути рад и достигнућа у научно-истраживачкој/умјетничкој дјелатности, у 2018. години, и то: 

1) за додјелу новчане награде наставницима и сарадницима који су аутори индексираног научног рада, и 

2) за додјелу новчане награде наставницима и сарадницима који су руководиоци, координатори или учесници међународногнаучно-истраживачког/ УМЈЕТНИЧКОГ пројекта.

4.                                                                            

Управни одбор Универзитета ће додијелити новчане награде из тачке 2. члана 1. ове Одлуке, у складу са сљедећим условима:

1) да наставник/сарадник има статус руководиоци/координатора или је учесник пројектног тима међународног научно-истраживачког/УМЈЕТНИЧКОГ пројекта;

2) да је наставник/сарадник у радном односу на Универзитету у Бањој Луци или да има закључен уговор о допунском раду у академској 2019/2020. години;

3) да у пројекту учествују најмање три различите научно-истраживачке институције из три различите државе; 

4) да је пројекат био активан током цијеле календарске 2018. године. 

Наставник или сарадник може поднијети само једну пријаву за један међународни научно-истраживачки/умјетнички  пројекат. 

Зависно од висине обрачунатих укупних награда, руководиоцима/координаторима међународног научно-истраживачког/умјетничког пројекта додијелиће се новчана награда до 1.000,00 КМ (нето), а учесницима међународног научно-истраживачког пројекта/умјетничког додијелиће се новчана награда до 500,00 КМ (нето).
  
5.                                                                                                                                                                                                                               

Конкурс из члана 1. ове Одлуке ће се објавити веб страници Универзитета у Бањој Луци и огласним таблама свих организационих јединица Универзитета у Бањој Луци, и биће отворен 15 дана од дана објављивања на веб страници Универзитета.  
  
На конкурс је потребно доставити сљедећу документацију:

За тачку 1. „новчане награде наставницима и сарадницима који су аутори индексираног научног рада“ 

1) копију објављеног научног рада; 

2) доказ о висини фактора утицаја научног рада (impact factor) за часопис у коме је рад публикован у 2018. години; 

3) доказ да је кандидат први аутор научног рада, и 4) копију отвореног налога у Google Scholar профилу.
 
За тачку 2. „новчане награде наставницима и сарадницима који су руководиоци, координатори или учесници међународног научно-истраживачког/умјетничког пројекта“
 
1) доказ о потписаном уговору (гранту) за реализацију међународног научноистраживачког/умјетничког пројекта;

2) доказ о учешћу најмање најмање три различите научно-истраживачке/умјетничке институције из три различите државе; 

3) доказ о активном статусу пројекту, односно доказ да је пројекат био у фази имплементације током цијеле календарске 2018. године, и 

4) копију отвореног налога у Google Scholar профилу.
  
6.                                                                 

Заинтересовани кандидати могу предати своју пријаву, заједно са траженим доказима из члана 5. ове Одлуке, путем поште на сљедећу адресу: Универзитет у Бањој Луци, Универзитетски град – Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука.   

Пријем документације и бодовање кандидата вршиће Комисија за додјелу признања и награда Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: Комисија).  Након што изврши бодовање и рангирање кандидата, Комисија ће Управном одбору Универзитета доставити писано мишљење са образложењем, на даље одлучивање.
 

Ево и линка на коме се може прочитати комплетан Конкурс

http://www.unibl.org/sr/vesti/2019/09/konkurs-za-dodjelu-novcanih-nagrada-nastavnicima-i-saradnicima  

Страна 2 од 2