:

Резултати пријемних испита у првом уписном року 2017. године

Централна комисија за провођење пријемних испита на Академији умјетности објављује резултате пријемних испита на првом циклусу студија у првом уписном року за школску 2017/18. годину :

ДРАМСКЕ УМЈЕТНОСТИ:

- Филм и телевизија: - Монтажа

                                - Филмска и телевизијска режија

                                - Камера        

Продукција

ЛИКОВНЕ УМЈЕТНОСТИ:

Графика

Сликарство

Интермедијална умјетност

Графички дизајн

МУЗИЧКА УМЈЕТНОСТ

Музичка теорија и педагогија

Етномузикологија

Композиција

Гитара

Клавир

Виола

Виолина

Кларинет

Труба

Обоа

На основу расписаног Конкурса за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним високошколским установама, Академија умјетности је организовала пријемне испите на првом циклусу студија на сва три студијска програма у првом уписном року од 26. јуна до 30. јуна 2017. године.

Пријемне испите су провеле стручне комисије за поједине смјерове студијских програма именоване од стране декана Академије умјетности Рјешењем бр. 06-1/2.294/17 . На основу поднесених извјештаја стручних комисија за провођење пријемног испита Централна комисија за пријемне испите је извршила провјеру и верификацију поднесених извјештаја те на основу тога објављује резултате пријемног испита у првом уписном року за школску 2017/18. годину.

Број слободних мјеста за други уписни рок на студијским програмима ће бити објављен након уписа примљених кандидата који ће се обавити од 10.7.2016. до 14.7.2017. године.

Примљени кандидати су обавезни доћи лично на упис.

За упис је потребно доставити сљедећу документацију:

1. Двије фотографије 5x6 цм

2. Љекарско увјерење са мишљењем психолога

3. Доказ о уплати уписа семестра, школарине и уписног материјала (уплатнице се могу добити у Студентској служби.

Након уплате уписни материјал и индекс могу се преузети у Студентској служби.

Други уписни рок ће бити организован за смјерове који у првом року не упишу планирани број студената. Пријављивање кандидата почиње  28.08.2017. а завршава 01.09.2017. године.

Полагање пријемног испита ће се обавити  од 04.09.2017. године до 08.09.2017. године, а упис примљених кандидата обавиће се од 13.09.2017.  до 15.09.2017. године.