:

Резултати пријемних испита у трећем уписном року 2017. године

Централна комисија за провођење пријемних испита на Академији умјетности објављује резултате пријемних испита на првом циклусу студија у трећем уписном року за школску 2017/18. годину :

ДРАМСКЕ УМЈЕТНОСТИ:

- Филм и телевизија: - Камера  

ЛИКОВНЕ УМЈЕТНОСТИ:

Графика

- Интермедијална умјетност

МУЗИЧКА УМЈЕТНОСТ

- Музичка теорија и педагогија

На основу расписаног Конкурса за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2017/2018. години у трећем уписном року 

Академија умјетности је организовала пријемне испите на првом циклусу студија на сва три студијска програма у трећем уписном року од 25. до 27. септембра 2017. године.

Пријемне испите су провеле стручне комисије за поједине смјерове студијских програма именоване од стране декана Академије умјетности Рјешењем бр. 06-1/2.294/17 . На основу поднесених извјештаја стручних комисија за провођење пријемног испита Централна комисија за пријемне испите је извршила провјеру и верификацију поднесених извјештаја те на основу тога објављује резултате пријемног испита у трећем уписном року за школску 2017/18. годину.

Примљени кандидати су обавезни доћи лично на упис.

За упис је потребно доставити сљедећу документацију:

1. Двије фотографије 5x6 cm

2. Љекарско увјерење са мишљењем психолога

3. Доказ о уплати уписа семестра, школарине и уписног материјала (уплатнице се могу добити у Студентској служби.

Након уплате уписни материјал и индекс могу се преузети у Студентској служби.

Упис примљених кандидата обавиће се 2. октобра 2017. године.