Извјештај Комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације кандидаткиње мр Маје Јоцков под насловом „Улога нових медија у настави ликовне културе у гимназији“.


Комисија у саставу:

Др Милица Андевски, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, научна област Педагогија-предсједник комисије,
Др Томаж Жупанчић, доцент, Универзитет у Марибору, Педагошки факултет, Методика ликовних умјетности-ментор,
Др Дијана Метлић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Академија умјетности, научна област Историја умјетности-члан;

Се ставља на увид јавности.