Професор Ђорђе Петровић ће одржати предавања из предмета Основи снимања и продукукција музике 1;

25.12.2017. од 10,00 до 12,30 часова
                    од 14,00 до 18,00 часова

26.12.2017. од 10,00 часова.