Заказује се одбрана завршног рада за кандидаткињу Јелену Инђић, на студијском програму Ликовне умјетности, смјер Графика, под називом теоријски и практични дио: „Линије"                                          

Одбрана завршног рада ће се одржати 27.12.2017. године са почетком у 12,00 часова. У просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци. 

Комисија за одбрану у саставу:

1.     мр Горица Милетић Омчикус, редовни професор Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци – предсједник

 2.      мр Ненад Зељић, редовни професор Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци - ментор

 3.      мр Зоран Бановић, редовни професор Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци - члан.

 Завршни рад са извјештајем Комисије се може погледати у библиотеци Академије умјетности.