:

Обавјештење о припремној настави / СПМУ

Припремна настава на студијском програму Музичка умјетност, одржаваће се 19. 20. и 21. јуна 2018. године, у просторијама академије умјетност. Организован је распоред предавања на слиједећи начин:

09,00 - 10,30 Солфеђо

10,30 - 12,00 Теорија

12,00 - 13,00 Клавирски практикум

13,00 - 14,30 Етномузикологија