Завршни рад / Викторија Миодраговић

Викторија Миодраговић, апсолвент на студијском програму Музичка умјетност, смјер Музичка теорија и педагогија, први циклус студија, брани завршни рад на тему: „Анализа уџбеника Солфеђо – Дијатоника Милана Пребанде. Метода Тоник сол-фа у Босни и Херцеговини“, дана 30.12.2019. године са почетком у 10,00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Завршни рад се може погледати у Студентској служби Академије умјетности.

Анкетирање студената у зимском семестру академске 2019/2020. године

Правилником о анкетирању студената о квалитету наставног процеса (даље: Правилник), који је 11.2.2015. године усвојио Сенат Универзитета у Бањој Луци, регулише се студентско анкетирање као специфичан вид студентског вредновања квалитета наставног процеса.

Студентским анкетирањем о квалитету наставног процеса стичу се сазнања о мишљењу студената у погледу квалитета студија, што чини основ за предузимање мјера у циљу његовог унапрјеђења. Спровођење студентског анкетирања квалитета студија засновано је на сљедећим начелима: добровољности, анонимности, неутралности и заштити дигнитета лица чији је рад предмет вредновања. У поступку анкетирања обезбјеђује се анонимност студената.

Анкетирање ће се вршити електронским путем – помоћу веб сервиса еСтудент. У задатом периоду трајања анкете студенти могу да попуњавају анкетне обрасце. Анкетни упитник садржи питања (тврдње), подијељена по областима студентског анкетирања дефинисане чланом 2. Правилника, са понуђеним оцјенама и одговорима. Такође, студентима се пружа могућност да изнесу своје коментаре, запажања и приједлоге. Чланом 8. Правилника је прописано да „су анкетирањем обухваћени они студенти, који су до момента спровођења анкете присуствовали најмање на 70% одржаних часова предавања и вјежби у текућем семестру“.

Поступак анкетирања студената ће се провести у периоду од 23. децембра 2019. до 17. јануара 2020. године, а анкетирање се односи на предавања/вјежбе из наставних предмета који се изводе у зимском семестру 2019/2020. године на првом циклусу студија.

Напомена за студенте 1. године: уколико нисте узели приступне податке, односно шифру за логовање на веб сервис еСтудент, потребно је да се што прије јавите у студeнтску службу и добијете ове податке.

Отворена изложба графика "Простори" Мирјане Прерадовић

Мирјана Прерадовић, рођена 1996. године у Прњавору. Завршила је Гимназију 2015. године у Прњавору, а потом уписала основне студије на Академији умјетности у Бањој Луци, графички одсјек. Дипломирала је 2019. на смјеру графика у класи редовног професора Ненада Зељића. Тренутно је на мастер студијама, Академије умјетности у Бањој Луци под менторством професора Ненада Зељића.

2017. Похвала за најбољу студију слике Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци
2018. Друго међународно бијенале радова на папиру, Приједор
2018. Изложба слика студената III и IV године сликарства, Академија умјетности Бања Лука, Изложбени салон Дјечијег позоришта РС
2018. Изложба Салон младих, Галерија Collegium artisticum, Сарајево
2018. 34. Изложба графика, Центар за културу, Смедерево
2018. Изложба Мале графике, Графички колектив, Београд
2019. Мајска изложба графика београдског круга, Графички колектив, Београд
2019. 2. Међународно бијенале графика Јереван, Јерменија
2019. 20. Међународно бијенале графика Варна, Бугарска
2019. Групна изложба, Галерија Ђура Јакшић, Бања Лука
2019. Самостална изложба, Галерија Сретен Стојановић, Приједор
2019. Међународно бијенале графика Букурешт, Румунија

rsz 2за штампу 3

Прва самостална изложба Младена Мићића

Младен Мићић, рођен 1998. године у Бијељини, студент је треће године Академије умјетности Универзитета у Бања Луци на одсјеку сликарства у класи професорице Борјане Мрђе.

Награде:

-Награда Академије умјетности Универзитета у Бања Луци за Студију-цртеж, 2018.

-Награда Академије умјетности Универзитета у Бања Луци за Студију-слику, 2019.

-Награда Арт клуб Простора за најбољи рад из медија цртеж, 2019.

Webp.net resizeimage 1

 

Страна 7 од 163