Свечана промоција дипломираних студената

Обавјештавају се студенти да ће се свечана промоција дипломираних студената првог и другог циклуса студија као и студената постдипломског студија одржати 15.09.2016. године са почетком у 12:00 часова у Камерној сали Академије умјетности

Овде преузети списак дипломираних студенатa првоги  другог циклуса.

 

Резултати пријемног испита у другом уписном року 2016. године

Централна комисија за провођење пријемних испита на Академији умјетности објављује резултате пријемних испита за школску 2016/17. годину у другом уписном року:

ДРАМСКЕ УМЈЕТНОСТИ:

Глума 

Глума - страни држављани       

Драматургија

Продукција - редовни

-Продукција - ванредни

Анимирани филм

ЛИКОВНЕ УМЈЕТНОСТИ:

Графички дизајн

МУЗИЧКА УМЈЕТНОСТ

Музичка теорија и педагогија

Етномузикологија

Соло пјевање

Гитара

Виола

Виолина

-Композиција

ЛИКОВНЕ УМЈЕТНОСТИ -  други циклус студија

На основу расписаног Конкурса за упис студената у прву годину првог и прву годину другог циклуса студија у академској 2016/2017. години на јавним високошколским установама Академија умјетности је организовала пријемне испите на сва три студијска програма у другом уписном року од 29. августа до 2. септембра 2016. године.

Пријемне испите су провеле стручне комисије за поједине смјерове студијских програма именоване од стране декана Академије умјетности Рјешењем бр. 06-1/2.291/16. На основу поднесених извјештаја стручних комисија за провођење пријемног испита Централна комисија за пријемне испите је извршила провјеру и верификацију поднесених извјештаја те на основу тога објављује резултате пријемног испита у другом уписном року за школску 2016/17. годину.

Број слободних мјеста за трећи уписни рок на студијским програмима ће бити објављен након уписа примљених кандидата који ће се обавити од 8.9.2016. до 16.9.2016. године.

Примљени кандидати су обавезни доћи лично на упис.

За упис је потребно доставити сљедећу документацију:

1. Двије фотографије 5x6 цм

2. Љекарско увјерење са мишљењем психолога

3. Доказ о уплати уписа семестра, школарине и уписног материјала (уплатнице се могу добити у Студентској служби).

Након уплате уписни материјал и индекс могу се преузети у Студентској служби.

Глума - распоред одржавања пријемног испита

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ДРАМСКЕ УМЈЕТНОСТИ

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОД 29. АВГУСТА ДО 2. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

СМЈЕР ГЛУМА

ПОНЕДЈЕЉАК 29.08.2016.

09,00 - Квалификациони испит (Шири избор)
14,00 - Резултати првог круга (Ужи избор)
16,00 - 18,00 - Састанак са кандидатима који су ушли у ужи избор и припрема - Жељко Митровић, ванредни проф.
18,00- 19,30 – Тест креативности (Писмени рад)

УТОРАК 30.08.2016.

9,00 - 10,30 Тест личности - др Ђорђе Чекрлија, доцент
11,00 - 12,00 - Полигон - Сала ДИФ-а, др Симо Вуковић, редовни проф.
12,00 - 14,30 - Оцјена плеса, ритма, слуха и гласа, др Сњежана Бјелић, редовни проф. и Лидија Пајић, доцент, МА
15,30 - 18,30 - Припрема из глуме
18, 45 - 19,30 -Тест из опште културе и области глуме, позоришта, филма и телевизије

СРИЈЕДА 31.08.2016.

9,00 - 10,45 - Пројекција филма
11,00 - 11,45 - Писмени рад о одгледаном филму
12,00- 13,30 - Сценски покрет -мр Рената Агостини, ванредни професор
13,30- 14,30 - Сценски говор др Радован Кнежевић, редовни проф.
16,00 - 19,00 – Припрема из глуме

ЧЕТВРТАК 01.09.2016.

9,00 - 10,00 – Спортске активности
10,00 - 12,30 - Припрема из глуме
12,30- 13,15 - Писмени рад о „Ужем избору“
15,00- 17,00 - Припрема из глуме Жељко Митровић, ванредни проф.

ПЕТАК 02.09.2016.

9,00 - З А В Р Ш Н И   И С П И Т

Пријемни испити у другом уписном року за школску 2016/17. годину

Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија и прву годину другог циклуса студија у академској 2016/2017. години на Универзитету у Бањој Луци у другом уписном року

На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци пријављивање кандидата у другом уписном року  почиње 22.8.2016. а завршава 26.8.2016. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита траје од 29.8.2016. до 2.09.2016. године.

Објављивање резултата конкурса је 5.9.2016. године до 14,00 часова, а упис примљених кандидата обавиће се до 16.9.2016. године.

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА:

-          Студијски програм Драмске умјетности

-          Студијски програм Ликовне умјетности

-          Студијски програм Музичка умјетност.

На Музичкој умјетности, на првом циклусу студија, се врши упис студената на смјерове Музичка теорија и педагогија, Етномузикологија, Соло пјевање, Композиција, Дириговање, Клавир и гитара, Гудачки инструменти (Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас) и Дувачки инструменти (Флаута, Тромбон, Обоа и Кларинет).

На Драмским умјетностима се врши упис студената на смјерове Глума, Драматургија, Анимирани филм и Продукција..

На Ликовним умјетностима, у другом уписном року, се врши упис студената на смјер Графички дизајн.

Конкурс Artist-inResidence-програм 2017.

Аустријска амбасада Вам са задовољством жели скренути пажњу на натјечај Artist-inResidence-програм 2017. У оквиру овог програма, који организира Уред савезног канцелара Републике Аустрије у кооперацији са  KulturKontaktom Austria, ће бити додијељено 50 резиденцијалних стипендија за 2017. годину у Аустрији.

Сврха резиденцијалног програма је упознавање са аустријском умјетничком и културном сценом те успостављање контакта са аустријским културним дјелатницима, а циљ реализација властитог пројекта. Натјечај је отворен за културне дјелатнике/дјелатнице који немају пребивалиште у Аустрији и који су окончали своје образовање. У програму не могу судјеловати културни дјелатници који су већ учествовали у Artist-in-Residence програму KulturKontakta Аустрија односно Уреда савезног канцелара Републике Аустрије или Савезног министарства за образовање, умјетност и културу.

Увјет за пријаву је знање њемачког и енглеског језика (основни). Добна граница апликаната је 40 година – датум рођења апликанта мора бити након 31.12.1976. Пријава је могућа за сљедеће дисциплине:

- Ликовна умјетност

- Умјетничка фотографија

- Видео и медијска умјетност 

- Art & Science & Technology

- Композиција

- Књижевност

- Књижевност за дјецу и младе

- Књижевно превођење

- Посредовање у умјетности и култури

Крајњи рок за пријаве је 15. октобар/листопад 2016. године (уважава се поштански жиг). Детаљне информације о стипендијском програму, потребној документацији као и процедури пријаве можете преузети из приложених докумената  (на њемачком i енглеском језику), као и пријавни формулар.

Страна 88 од 129