Предавања код гостујућег професора Ђорђа Петровића за мастер студије музичког одсјека

Предавања ће се обавити од 27-31. марта и од 17-18. априла из предмета Основи снимања и продукције музике 1. 

И у периоду од 11-12. маја и 29-30. маја из предмета, Основи снимања и продукције музике 2.

На увид јавности рад кандидаткиње Љиљане Степановић

Магистарски рад на студијском програму Mузичка умјетност, смјер Методика наставе виолине кандидаткиње Љиљане Степановић под називом: „Активна настава у музичким школама“ се ставља на увид јавности и може се погледати у библиотеци Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци од 11.03.2015. године.

 

Одбрана завршног рада Биљане Трнинић Гаврановић

Заказује се одбрана завршног рада на II циклусу студија кандидаткиње Биљане Трнинић-Гаврановић, која се састоји из самосталне изложбе и теоретског рада, под називом "Цртеж као самостална ликовна дисциплина'', за уторак 03.03.2015. године са почетком у 12:00 часова, у сутерену Академје умјетности Универзитета у Бањој Луци у учионици бр. 7. Комисија у саставу:

1. Мр Новак Демоњић, ванредни професор Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци – предсједник;

2. Весо Совиљ, ванредни професор Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци–мент

3. Мр Јелена Каришик, ванредни професор Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци–члан;

Извјештај Комисије као и Завршни рад су доступни на увид јавности и могу се погледати у библиотеци Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Страна 162 од 163