:

Информација за студенте другог циклуса студија

Предавања из предмета Основи снимања и продукција музике 1
 
код професора Ђорђа Петровића ће се одржавати према 
распореду који се налази у прилогу.