:

Измјена у распореду / Интермедијална умјетност 4

Предавања из предмета Интермедијална умјетност 4 код проф Весе Совиља одржаваће се понедјељком од 14.30- 18.30.
Ова измјена у распореду трајаће до повратка Јелене Грубор, ма доцента са боловања.