Распоред предавања / прф. др Драгана Јовановић

Распоред наставе код др Драгане Јовановић, ванр. проф.
(Оркестар, Свирање партитура, Оперски студио)

ЧЕТВРТАK (преслушавања), 28.11.2019.
15.00 - Дувачи, прва година (оркестар)
16.30 - Гудачи (оркестар)
18.15 - Дувачи, 2,3. и 4. година (оркестар)

ПЕТАK (колоквијуми), 29.11.2019.
10:30 - Дувачи, прва година (оркестар)
12.00 - Дувачи, 2,3. и 4. година (оркестар)
13.30 - Гудачи (оркестар)

СУБОТА, 30.11.2019.
10.00 - Партитуре 3
11.00 - Партитуре 1
12.00 - Оперски студио 3

Термини предавања / др Ира Проданов Крајишник

ПЕТАK, 22.11.2019. године
ИСТОРИЈА МУЗИKЕ 1 09.00-12.00 часова и 13-16.00 часова
ИСТОРИЈА МУЗИKЕ 3 16.30-19.30 часова

СУБОТА, 23.11.2019. године
ИСТОРИЈА МУЗИKЕ 3 08.30-11.30 часова
МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ НАУЧНОГ РАДА 12.00-16.00 часова

Термини предавања / проф. Владимир Пушкаш

Термини предавања проф. Владимира Пушкаша:

15.11.2019. (сутерен 6)
14-20.00 Обоа 3 (предавања)

16. 11. 2019. (сутерен 6)
09-12.00 Читање с листа и корепетиција 1 (кларинети)
12.30-15.30 Читање с листа и корепетиција 3 (обоа)
16-19.00 Обоа 3 (вјежбе)

Страна 9 од 19