Одбрана завршног рада / Кенан Тороман / СПМУ

Заказује се одбрана завршног рада кандидата Кенана Торомана, на студијском програму Музичка умјетност, смјер за Дувачке инструменте, група Кларинет, под називом: практични дио: Ј. Брамс: Соната оп 120 бр. 1, Ф. Гобер: Фантазија, Ј. С. Бах: Свита бр. 4-Жига, Л. Берио: Лиед, О. Месиан: Квартет за крај времена-III став, и теоријски дио: „Интерпретативни аспекти Сонате за клавир и кларинет оп. 120 бр. 1 Јоханеса Брамса“. 

Комисија за одбрану у саставу: 

  1. Мр Дејан Тркуља, доцент, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци – председник,
  2. Мр Никола Срдић, редовни професор, Академија уметности Универзитета у Новом Саду – ментор,
  1. Јасна Граховац, МА доцент, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци – члан.
            Одбрана завршног рада ће се одржати 22.12.2018. године (субота) са почетком у 11:00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.
Завршни рад са извјештајем Комисије се може погледати у библиотеци Академије умјетности.

Апсолвентски рок / Солфеђо 5 и 6

Обавјештавамо вас да је апсолвентски рок за предмет Солфеђо 5 и 6 код проф. Саше Павловића  у понедјељак, 24.12.2018. године у 15,00 часова.

Одбрана мастер рада / Саша Лазић / СПМУ

Заказује се одбрана завршног рада кандидата Сашe Лазићa, на студијском програму Музичка умјетност, смјер Камерна музика под називом: практични дио: Ј.С.Бах: Концерт за два клавира у це молу BWV 1060, Р. Шуман: ,,Bilder Aus Osten‘‘оп 66 за клавир четвороручно, Е. Григ: Норвешке игре за  клавир четвороручно и Теоријски дио: „Камерна музика у романтизму“.

Комисија за одбрану у саставу: 

  1. Спец. Тимеа Хотић, редовни професор, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци – председник,
  2. Мр Биљана Јашић-Радовановић, редовни професор, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци – ментор,
  1. Мр Дуња Симић, ванредни професор, Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци – члан.
            Одбрана завршног рада ће се одржати 19.12.2018. године (сриједа) са почетком у 12:00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.
Завршни рад са извјештајем Комисије се може погледати у библиотеци Академије умјетности.

Страна 19 од 19