:

Kонкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2020/2021. години на јавним високошколским установама

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Расписан је конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2020/2021. години на Универзитету у Бањој Луци.

Пријављивање кандидата за упис у прву годину првог циклуса студија на свим организационим јединицима Универзитета у Бањој Луци почиње 22. јуна 2020. године, а завршава се 26. јуна 2020. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита траје од 01. до 06. јула од 9.00 часова. Објављивање резултата конкурса је 06. јула 2020. године до 16.00 часова, а коначне ранг-листе до 8. јула 2020. године. Упис примљених кандидата почиње 09. јула, а завршава се 17. јула 2020 године.

Други уписни рок организоваће факултети/Академија умјетности који у првом року не упишу планирани број студената.

Пријављивање кандидата за други уписни рок почиње 31. августа 2020. године, а завршава 04. септембра 2020. године.

На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита траје од 07. до 11. септембра 2020. године, са почетком у 9.00 часова. Објављивање резултата конкурса је 11. септембра 2019. године до 16.00 часова, а коначне ранг-листе до 14. септембра 2020. године. Упис примљених кандидата почиње 15. септембра, а завршава се 18. септембра 2020. године.

Kонкурсни рокови – други и трећи циклус студија

Kонкурс за упис студената на други и трећи циклус студија отворен је од 22. јуна 2020. године до 03. новембра 2020. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг-листи и роковима за упис биће доступне најкасније до 06. новембра 2020. године на интернетским страницама факултета/Академије умјетности.

Љекарско увјерење

Kандидати љекарско увјерење достављају приликом уписа.

Љекарска увјерења се издају у Медицинском специјалистичком центру Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ул. Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука (ИВ павиљон Студенстког центра у Студентском граду, Kампус Универзитета у Бањој Луци), број телефона: 051/301-324.

Kонкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2020/2021. години на јавним високошколским установама