:

Новости из библиотеке

Библиотека  Академије умјетности је са великом  захвалношћу примила на дар средства од 22 000 еура из Балкан – Пројекта  који финансира Шведска агенција за међународни развој SIDA( Swedish International Development Agency),  а имплементира  Европска асоцијација музичких конзерваторијума AEC( Association Europeenne des Conservatoires).  Средства су намијењена за допуну и обнову библиотечког фонда  студијског програма музичке умјетности. Музикалије  су од   дарованих средстава купљне у иностранству од  еминтних издавача, а један дио музкалија је почетком ове године  2011.  стигао у Библиотеку на задовољство наших корисника.

Најљепше захваљујемо на поклону.

Почетком  2011. године са захвалношћу смо примили на дар још један врло вриједан поклон са Факултета драмских уметности из Београда, на радост прије свега студената и професора Студијског програма драмских умјетности.       

Факултет Драмских уметности из Београда даровао нам је 1024 публикације, које ће  значајно допунити и обогатити нашу колекцију за Студијски програм драмских умјетности.

Најљепше захваљујемо на поклону

У марту 2011. године изашао је из штампе зборник радова научног скупа Владо Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог Традиција као инспирација

Бања Лука . 10 -11април 2010.

Уреднице зборника

Др  Соња Маринковић

Мр Санда Додик

Рецезенти

Др Оливера Васић

Мр Аница Сабо

Др Драгана Јеремић Молнар

Др Сања Маринковић

Из уводника

Ријеч  уредника

Враћајући се традицији организовања научних скупова музиколога, етномузиколога, музичких теоретичара и педагога у склопу прославе ДаниВладе С. Милошевића, Академија умјетности и Музиколошко друштво Републике Српске су 10. и 11. априла 2010. године организовали научни скуп са темом Традиција као инспирација. На позив за учешће одазвало се 37 научника из многих универзитетских центара са балканских простора, из Источног Сарајева, Цетиња, Косовске Митровице, Ниша, Крагујевца, Новог Сада, Београда и Бање Луке.

У зборнику су радови систематизовани у неколико тематских области. Темељи традиције са радовима посвећеним значајним прегаоцима југословенске музичке културе, посебно онима који су дали допринос развоју музичког живота у Бањој Луци;  Педагошке теме обрађују актуелна питања наставе музике, али осветљавају и питања  педагогије у дијахронијској равни;  Фолклорна традиција обухвата  етномузиколошке теме; Црквена музика  актуелна питања изучавања  трдиције  православне духовне музике. Филмска музика на интердисциплинаран начин сагледава проблематику сусрета различитих уметности; Традиција уметничке музике разноврсне проблеме односа према традицији савремених композитора и Друштвени аспекти музике у фокус ставља социолошка питања музикологије...

Др. Соња Маринковић

-Позив за научни скуп

Библиотека Академије умјетности подржава организовање стручних скупова – Семинара . И ове године потврдила је своје учешће на истом и све у циљу перманентног усавршавања  библиотекара и прихватања нових стандарда  у библиотечком пословању.

Друштво библиотекара  Републике Српске и Народна и универзитетска библиотека Републике Српске заједно организују  стручне скупове сваке године.

 Ове године, 2011. стручни скуп ће се одржати у Требињу  у хотелу „Леотар“ од 12 до 14 априла под насловом  „ Старе навике нови изазови“. Предавачи су еминентни стручњаци  из библиотекарске струке из РС, Србије и других земаља из окружења.

Говориће се, између осталог, и о етичком кодексу, о библиотеци као информационом центру, о иновативности библиотекара и стваралачким пројектима као битном фактору за придобијање читалаца у времену кризе читања.

Циљ организовања семинара је стручно усавршавање библиотекара, на што нас обавезује и Закон о библиотечкој дјелатности и Министарство просвјете и културе РС.