:

Студијски програм Драмске умјетности

Оснивање Одсјека (касније студијског програма) драмских умјетности у оквиру Академије умјетности реализовано је Одлуком Народне скупштине Републике Српске. Студијски програм Драмске умјетности има вишеструки значај и друштвену оправданост за своје постојање. Довољно је навести само историјски податак да на просторима Републике Српске никада није постојала образовна институција оваквог типа, а да је из ових крајева потекао велики број врхунских драмских умјетника, који су своје образовање стекли у другим срединама. Овоме у прилог иде и чињеница о преко осамдесет година постојања Народног позоришта Републике Српске, које тек последњих десет година (од када постоји Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци) добија школоване кадрове из своје средине. С друге стране, савремени медији, филм и телевизија су неизоставни друштвени чинилац који пресудно утиче на свеукупну друштвену слику, тако да ови кадрови су и у буквалном смислу насушна потреба. Студијски програм Драмске умјетности има задатак да образује све неопходне кадрове за ове умјетничке области и зато у себи садржи слиједеће смјерове:

1. Глума,

2. Позоришна режија,

3. Драматургија,

4. Филмски и телевизијски смјер:

   - Филмска и телевизијска режија,

   - Монтажа,

   - Камера,

5. Анимирани филм,

6. Продукција.