:

Пријемни испит

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Пријемни испит заснива се, у зависности од смјера на који се кандидат пријављује, на специфичним и конкурсом прописаним садржајем пријемног испита, те   на појединачном усменом разговору током којег ће Комисија провјеравати знања кандидата из области филма, телевизије и позоришта, те процјењивати способности кандидата у области визуелног предочавања, аналитичког размишљања и системског сагледавања филмског или позоришног дјела, а на основу разговора, приступних радова и прилога, те осталих услова пријаве.