Студентска служба - Јавне одбране

Милица Ђерић - Магистарски рад

Милица Ђерић студент на постдипломским (магистарским) студијама на студијском програму Ликовне умјетности, смјер Графика, брани магистарски рад под називом: „Тренуци“ - теоријски дио дана 21.10.2020. године (сриједа) са почетком у 12,00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци и практични дио - изложбу радова дана 21.10.2020. године (сриједа) са почетком у 13,00 часова у просторијама Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци.

 

Ана Лојпур - Завршни рад

Ана Лојпур, студент четврте године на студијском програму Музичка умјетност, смјер Етномузикологија, први циклус студија, брани завршни рад на тему: „Савремена вокална пракса Билеће сагледана кроз репертоар двије женске пјевачке групе“, дана 20.10.2020. године са почетком у 10,00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Завршни рад се може погледати у Библиотеци Академије умјетности.

 


Павле Паовица - Завршни рад

Павле Паовица, студент четврте године на студијском програму Музичка умјетност, смјер Етномузикологија, први циклус студија, брани завршни рад на тему: „Јужнословенске народне попјевке“ Фрање Кухача – пјесме из Херцеговине, дана 20.10.2020. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Завршни рад се може погледати у Библиотеци Академије умјетности.

 

 

Хајрудин Мухић - Завршни рад

Хајрудин Мухић, студент четврте године на студијском програму Музичка умјетност, смјер Композиција, први циклус студија, брани завршни рад на тему: „Gluten Free Sugar“ за кларинет и гудачки квартет“, дана 16.10.2020. године са почетком у 12,00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Завршни рад се може погледати у Библиотеци Академије умјетности.

Завршни рад / Хајрудин Мухић

Хајрудин Мухић, студент четврте године на студијском програму Музичка умјетност, смјер Композиција, први циклус студија, брани завршни рад на тему: „Gluten Free Sugar“ за кларинет и гудачки квартет“, дана 16.10.2020. године са почетком у 12,00 часова у просторијама Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Завршни рад се може погледати у Библиотеци Академије умјетности.

Студентска служба - Обрасци

ОБРАСЦИ I ЦИКЛУС СТУДИЈА

Образац - Молба студента

Упис семестра

 1. Инструкција за уплату - упис семестра


Завршни рад

 1. Пријава теме завршног рада
 2. Сагласност ментора
 3. Упутсво - израда завршног рада

Захтјев за издавање увјерења о стеченом академском звању (диплома)

 1. Инструкција за уплату - диплома
 2. Образац - Захтјев за издавање увјерења о стеченом академском звању
 3. Образац ШВ-50

Испис

 1. Инструкција за плаћање
 2. Испис

Увјерење за свршене студенте

 1. Инструкција за уплату
 2. Молба за издавање увјерења за свршене студенте

 

ОБРАСЦИ II ЦИКЛУС СТУДИЈА

Магистар - Образац 1 - Пријава темe

Магистар - Образац 2 - Лични подаци кандидатa

Магистар - Образац 3 - Сагласност менторa

Магистар - Образац 4 - Извјештај о подобности теме и кандидатa

Магистар - Образац 4a - Сагласност ментора и приједлог комисије за оцјену и одбрану

Магистар - Образац 5 - Извјештај о оцјени магистарске тезe

Магистар - Образац 6 - Записник са одбране магистарског радa

 

ОБРАСЦИ III ЦИКЛУС СТУДИЈА

Докторанти- Пријава теме докторске дисертацијe

Докторанти - Извјештај о оцјени подобности теме и кандидатa

Докторанти - Извјештај о оцјени урађене докторске тезe

Термини испита СПМУ

ТЕРМИНИ ИСПИТА ОСНОВИ СНИМАЊА И ПРОДУKЦИЈА МУЗИKЕ I, II
Писмени тест из предмета Основи снимања и продукција музике I и II за други циклус студија одржаће се у понедељак, 13, јула у 11 часова у сутерену 2.

ТЕРМИНИ ИСПИТА МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО/УМЈЕТНИЧKОГ РАДА I, II
Писмени тест из предмета Методологија израде научно/умјетничког рада за студенте другог циклуса Студијског програма Музичке умјетности одржаће се у четвртак, 16. јула у 10.00 часова у сутерену 2.

ТЕРМИНИ ИСПИТА ИСТОРИЈА МУЗИKЕ 1-4
Писмени тест из предмета Историја музике 1-4 одржаће се у четвртак, 16. јула у 10.00 часова у сутерену 2.

Поткатегорије