Новости из библиотеке

Библиотека  Академије умјетности је са великом  захвалношћу примила на дар средства од 22 000 еура из Балкан – Пројекта  који финансира Шведска агенција за међународни развој SIDA( Swedish International Development Agency),  а имплементира  Европска асоцијација музичких конзерваторијума AEC( Association Europeenne des Conservatoires).  Средства су намијењена за допуну и обнову библиотечког фонда  студијског програма музичке умјетности. Музикалије  су од   дарованих средстава купљне у иностранству од  еминтних издавача, а један дио музкалија је почетком ове године  2011.  стигао у Библиотеку на задовољство наших корисника.

Најљепше захваљујемо на поклону.

Почетком  2011. године са захвалношћу смо примили на дар још један врло вриједан поклон са Факултета драмских уметности из Београда, на радост прије свега студената и професора Студијског програма драмских умјетности.       

Факултет Драмских уметности из Београда даровао нам је 1024 публикације, које ће  значајно допунити и обогатити нашу колекцију за Студијски програм драмских умјетности.

Најљепше захваљујемо на поклону

У марту 2011. године изашао је из штампе зборник радова научног скупа Владо Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог Традиција као инспирација

Бања Лука . 10 -11април 2010.

Уреднице зборника

Др  Соња Маринковић

Мр Санда Додик

Рецезенти

Др Оливера Васић

Мр Аница Сабо

Др Драгана Јеремић Молнар

Др Сања Маринковић

Из уводника

Ријеч  уредника

Враћајући се традицији организовања научних скупова музиколога, етномузиколога, музичких теоретичара и педагога у склопу прославе ДаниВладе С. Милошевића, Академија умјетности и Музиколошко друштво Републике Српске су 10. и 11. априла 2010. године организовали научни скуп са темом Традиција као инспирација. На позив за учешће одазвало се 37 научника из многих универзитетских центара са балканских простора, из Источног Сарајева, Цетиња, Косовске Митровице, Ниша, Крагујевца, Новог Сада, Београда и Бање Луке.

У зборнику су радови систематизовани у неколико тематских области. Темељи традиције са радовима посвећеним значајним прегаоцима југословенске музичке културе, посебно онима који су дали допринос развоју музичког живота у Бањој Луци;  Педагошке теме обрађују актуелна питања наставе музике, али осветљавају и питања  педагогије у дијахронијској равни;  Фолклорна традиција обухвата  етномузиколошке теме; Црквена музика  актуелна питања изучавања  трдиције  православне духовне музике. Филмска музика на интердисциплинаран начин сагледава проблематику сусрета различитих уметности; Традиција уметничке музике разноврсне проблеме односа према традицији савремених композитора и Друштвени аспекти музике у фокус ставља социолошка питања музикологије...

Др. Соња Маринковић

-Позив за научни скуп

Библиотека Академије умјетности подржава организовање стручних скупова – Семинара . И ове године потврдила је своје учешће на истом и све у циљу перманентног усавршавања  библиотекара и прихватања нових стандарда  у библиотечком пословању.

Друштво библиотекара  Републике Српске и Народна и универзитетска библиотека Републике Српске заједно организују  стручне скупове сваке године.

 Ове године, 2011. стручни скуп ће се одржати у Требињу  у хотелу „Леотар“ од 12 до 14 априла под насловом  „ Старе навике нови изазови“. Предавачи су еминентни стручњаци  из библиотекарске струке из РС, Србије и других земаља из окружења.

Говориће се, између осталог, и о етичком кодексу, о библиотеци као информационом центру, о иновативности библиотекара и стваралачким пројектима као битном фактору за придобијање читалаца у времену кризе читања.

Циљ организовања семинара је стручно усавршавање библиотекара, на што нас обавезује и Закон о библиотечкој дјелатности и Министарство просвјете и културе РС.

О библиотеци

Библиотека је културна и информациона установа која плански прикупља, сређује, чува и даје на коришћење библиотечку грађу научног, образовног, умјетничког и општекултуралног значаја..Библиотека Академије умјетности је као и сама Академија једна од најмлађих високошколских установа и саставни је дио научно - наставне инфраструктуре Бањалучког универзита. У Библиотеци величене 56 квадратних метара су поред библиотечког фонда, смјештени и читаоница која броји 20 мјеста, те рачунарски центар за студенте са четири рачунара, једним рачунаром за особље. Библиотека са читаоницом смјештена је у сутерену зграде Академије умјетности у просторији бр. 8.
Према својој намјени и потребама Библиотека посједује различите врсте библиотечких јединица: монографске публикације, музикалије, серијске публикације, аудио - визуелну грађу, али и велики број каталога и осталих материјала које користе студенти у свакодневном раду. Библиотека посједује и издања Академије умјетности на која смо веома поносни. Укупан фонд Библиотеке износи око 13 300 библиотечких јединица и има тенденцију сталног раста. Ипак треба напоменути да је библиотечки фонд у посљедње три године веома обогаћен захваљујући прије свека поклонима сродних институција и појединаца.
Поред основне колекције, циркулативне и референсне збирке, Библиотека посједује и важну колекцију коју чине заоставштине: Васе Поповића и Владе Милошевића уступљене Академији умјетности на коришћење. Ове важне збирке одвојене су од активног фонда и смјештене у посебну просторију са ограниченим приступом. Збирке се користе у складу са законом о легатима.

Нашим корисницима предлажемо и учлањење у Народну и универзитетску библиотеку Републике Српске, као најзначајнијем и уједно и највећем информационом центр код нас.  Осим обимне библиотечке грађе, која је на располагању корисницима, Библиотека обилује и другим културним и научним садржајима.

Чланови и корисници наше Библиотеке могу користити и библиотечке фондове других библиотека  на нашем Универзитету у складу са Правилником о раду библиотеке.

Нашу Библиотеку највише посјећују студенти са сродних факултета Филозофског и Архитектонско – грађевинског.

Такође, наши чланови  највише посјећују Библиотеку Филозофског факултета.

Контакт

Народна и универзитетска библиотека РС

телефон 051/215-859

E-meil Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Web  www nubrs.ba

Електронска пошта библиотека Универзитета у Бањој Луци

Академија умјетности

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Архитектонско – грађевински факултет

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Економски факултет

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Електротехнички факултет

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Машински факултет

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Пољопривредни факултет

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Правни факултет

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Природно – математички факултет

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Технолошки факултет

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Факултет физичко васпитања и спорта

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Факултет политичких наука

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Филозофски факултет

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Филолошки факултет

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Донатори библиотеци

Свим донаторима захваљујемо што су имали слуха и разумијевања и својим поклоном помогли библиотеци да брже оформи свој библиотечки фонд. Саставили смо списак донатора  који су даровали по пет и више књига.

Свима који су даровали бар једну публикацију и  дали допринос бржем попуњавању и богаћењу књижног фонда наше Библиотеке  најљепше захваљујемо.

Установе донатори:

Унивезитет уметности у Београду

Музичка академија у Сарајеву

Стеријино позорје Нови Сад

Матица српска Нови Сад

Факултет драмских уметности у Београду

Факултет музичких уметности у Београду

Музеј Републике Српске,  Бања Лука

Народно позориште Републике Српске, Бања Лука

Појединци донатори

Др проф. Станко Станић, ректор Универзитета у Бањој Луци

Мр  Милорад Кењаловић, редовни професор на Академији умјетности у Бањој Луци

Др Соња Маринковић,  редовни професор на Факултету музичких уметности у Београду

Др Маја Волк, редовни професор у  Београду

Мр Слободан Бијељац, ванредни професор на Академији умјетности у Бањој Луци

Др Љиљана Шево, редовни професор на Академији умјетности у Бањој Луци

Др Зоран Ђерић, ванредни професор на Академији умјетности у Бањој Луци

Мр Јелена Каришик,ванредни професор на Академији умјетности у Бањој Луци

Др Лука Кецман,ванредни професор на Академији умјетности у Бањој Луци

Владо Данић, некадашњи студент на Академији умјетности у Бањој Луци.

Правилник о раду библиотеке

ПРАВИЛНИК О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ

Рад  Библиотеке и коришћење библиотечког фонда

- Право коришћења библиотечког фонда имају сви студенти, наставници, сарадници и радници, други научни, умјетнички и јавни радници уз одобрење руководиоца Библиотеке.

     - Студенти са других факултета нашег универзитета могу користити наш библиотечки фонд искључиво у просторији Библиотеке уз важећи документ (индекс или  лична карта.)

   - Библиотека  има отворени фонд и корисницима је омогућен слободан приступ. Уколико желе могу да затраже помоћ библиотекара, али могу и сами да претражују фонд уз присуство библиотекара.

- Студенти су дужни при упису у Библиотеку дати све потребне податке:име, презиме, студијски програм, смјер, број индекса, адресу и број телефона.

- Библиотечка грађа је подијељена у два фонда , читаоничкички и  позајмни.

- Читаоничкомфонду  припадају, осим референсне збирке (коју чине чине лексикони, појмовници, рјечници, каталози, индекси, приручници, аламанаси, годишњаци и сл.), и   часописи, старе и ријетке књиге, као и књиге са малим бројем примјерака. Читаонички фонд се користи искључиво у библиотеци.

- Позајмномфондуприпадајукњиге које се могу износити ван библиотеке.  

- Грађу која припада позајмном фонду Библиотеке студенти могу подићи сваким радним даном у времену од  08:00 до 20:00 часова.

- Студенти могу подићи највише три библиотечке јединице одједном.

- У зависности од броја расположивих публикација одређује се датум враћања позајмљених публикација.

- Уколико Библиотека посједује до  три примјерка  једне публикације, рок за враћање позајмљене публикације је седам (7)  дана од дана позајмљивања.

- УколикоБиблиотекапосједује  вишеодтрипримјеркаодређенепубликације,рокзавраћањепозајмљенепубликацијејепетнаест (15) данаодданапозајмљивања.

- Студенти Студијског програма музичке умјетности  могу позајмити музикалије  на три (3) дана, ради евентуалног копирања неких дијелова, због малог броја примјерака.

- Студенти Студијског програма ликовне умјетности могу користити поједине публикације из читаоничког фонда у атељеима Академије умјетности у току радног времена Библиотеке с обавезом да врате позајмљене књиге до краја радног времена.

- Професори и асистенти Академије умјетности  могу користитибиблиотечку грађу позајмног фонда најдуже мјесец (30) дана и дужни су на захтјев библиотекара, а за потребе студената, литературу вратити у Библиотеку у најскоријем могућем року.

- За непоштовање правила коришћења библиотечких фондова примјењиваће се казна у смислу забране коришћења услуга Библиотеке у трајању од најмање петнаест (15) дана. У зависности од повреде правилника, корисници Библиотеке могу добити казну од највише шест (6) мјесеци забране коришћења свих услуга Библиотеке.

- Студенти који не измире дуговања према Библиотеци, неће бити у могућности да упишу наредни семестар  као ни да добију потврду потребну за пријављивање дипломског испита, нити да се испишу са Академије умјетности.

- Професори који не измире своје обавезе према библиотеци не могу закључити радни однос.

Молимосвекориснике  БиблиотекеАкадемијеумјетностидасепридржавају  горенаведенихправилакакобисерационализовалокоришћењебиблиотечкеграђе.

Поткатегорије