:

Наставни план

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Смјер: ДРАМАТУРГИЈА

Семестар

Предмет

Статус

Предавања

Вјежби

ECTS

1

1

Филмски и ТВ сценарио 1

О

3

3

8

2

Позоришна и радио драматургија 1

О

3

3

8

3

Филмска и ТВ режија 1

О

2

0

2

4

Позоришна и радио режија 1

О

2

0

2

5

Историја свјетске драме и поз. 1

О

2

0

2

6

Историја српске драме и поз. 1

О

2

0

2

7

Историја филма 1

О

2

0

2

8

Сценски говор с основама српског језика 1

О

1

1

2

9

Историја умјетности 1

О

2

0

2

19

7

30

2

1

Филмски и ТВ сценарио 2

О

3

3

8

2

Позоришна и радио драматургија 2

О

3

3

8

3

Филмска и ТВ режија 2

О

2

0

2

4

Позоришна и радио режија 2

О

2

0

2

5

Историја свјетске драме и поз. 2

О

2

0

2

6

Историја српске драме и поз. 2

О

2

0

2

7

Историја филма 2

О

2

0

2

8

Сценски говор с основама српског језика 2

О

1

1

2

9

Историја умјетности 2

О

2

0

2

19

7

30

3

1

Филмски и ТВ сценарио 3

О

3

3

8

2

Позоришна и радио драматургија 3

О

3

3

8

3

Филмска и ТВ режија 3

О

2

0

2

4

Позоришна и радио режија 3

О

2

0

2

5

Историја свјетске драме и поз. 3

О

2

0

2

6

Историја српске драме и поз. 3

О

2

0

2

7

Историја филма 3

О

2

0

2

8

Историја умјетности 3

О

2

0

2

9

Психологија стваралаштва 1

О

2

0

2

20

6

30

4

1

Филмски и ТВ сценарио 4

О

3

3

8

2

Позоришна и радио драматургија 4

О

3

3

8

3

Филмска и ТВ режија 4

О

2

0

2

4

Позоришна и радио режија 4

О

2

0

2

5

Историја свјетске драме и поз. 4

О

2

0

2

6

Историја српске драме и поз. 4

О

2

0

2

7

Историја филма 4

О

2

0

2

8

Историја умјетности 4

О

2

0

2

9

Психологија стваралаштва 2

О

2

0

2

20

6

30

5

1

Филмски и ТВ сценарио 5

О

3

4

10

2

Позоришна и радио драматургија 5

О

3

4

10

3

Историја свјетске драме и поз. 5

О

2

0

2

4

Историја српске драме и поз. 5

О

2

0

2

5

Историја филма 5

О

2

0

2

6

Сценографија и костимографија 1

О

2

0

2

7

Позоришни жанрови 1

И (1/3)

2

0

2

Страни језик 1

Естетика 1

16

8

30

6

1

Филмски и ТВ сценарио 6

О

3

4

10

2

Позоришна и радио драматургија 6

О

3

4

10

3

Историја свјетске драме и поз. 6

О

2

0

2

4

Историја српске драме и поз. 6

О

2

0

2

5

Историја филма 6

О

2

0

2

6

Сценографија и костимографија 2

О

2

0

2

7

Позоришни жанрови 2

И (1/3)

2

0

2

Страни језик 2

Естетика 2

16

8

30

7

1

Филмски и ТВ сценарио 7

О

4

5

12

2

Позоришна и радио драматургија 7

О

4

5

12

3

Сценографија и костимографија 3

О

2

0

2

4

Теорија филма 1

О

2

0

2

5

Српска књижевност 20. вијека 1

И (1/3)

2

0

2

Основе луткарства 1

Основе монтаже 1

14

10

30

8

1

Филмски и ТВ сценарио 8

О

4

5

12

2

Позоришна и радио драматургија 8

О

4

5

12

3

Сценографија и костимографија 4

О

2

0

2

4

Теорија филма 2

О

2

0

2

5

Српска књижевност 20. вијека 2

И (1/3)

2

0

2

Основе луткарства 2

Основе монтаже 2

14

10

30