:

Наставни план

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Смјер: ГЛУМА

Семестар

Предмет

Статус

(обавезни/изборни)

Предавања

Вјежбе

ECTS

1

1

Глума 1

О

8

3

11

2

Сценски говор с основама српског језика 1

О

2

1

3

3

Техника гласа 1

О

2

1

3

4

Сценски покрет 1

О

2

1

3

5

Сценске игре 1

О

2

1

3

6

Сценска акробатика 1

О

2

1

3

7

Историја српске драме и позоришта 1

О

2

0

2

8

Историја свјетске драме и поз. 1

О

2

0

2

22

8

30

2

1

Глума 2

О

8

3

11

2

Сценски говор основама српског језика 2

О

2

1

3

3

Техника гласа 2

О

2

1

3

4

Сценски покрет 2

О

2

1

3

5

Сценске игре 2

О

2

1

3

6

Сценска акробатика 2

О

2

1

3

7

Историја српске драме и позоришта 2

О

2

0

2

8

Историја свјетске драме и позоришта 2

О

2

0

2

22

8

30

3

1

Глума 3

О

8

3

11

2

Сценски говор с основама српског језика 3

О

2

1

3

3

Техника гласа 3

О

2

1

3

4

Сценски покрет 3

О

2

1

3

5

Сценске игре 3

О

2

1

3

6

Сценска акробатика 3

О

2

1

3

7

Историја свјетске драме и позоришта 3

О

2

0

2

8

Историја српске драме и позоришта 3

О

2

0

2

22

8

30

4

1

Глума 4

О

8

3

11

2

Сценски говор с основама српског језика 4

О

2

1

3

3

Техника гласа 4

О

2

1

3

4

Сценски покрет 4

О

2

1

3

5

Сценске игре 4

О

2

1

3

6

Сценска акробатика 4

О

2

1

3

7

Историја свјетске драме и позоришта 4

О

2

0

2

8

Историја српске драме и позоришта 4

О

2

0

2

22

8

30

5

1

Глума 5

О

8

3

11

2

Сценски говор с основама српског језика 5

О

2

1

3

3

Техника гласа 5

О

2

1

3

4

Сценски покрет 5

О

2

1

3

5

Сценске игре 5

О

2

1

3

6

Сценске борбе 1

О

2

1

3

7

Историја филма 1

О

2

0

2

8

Сценографија и костимографија 1

О

2

0

2

22

8

30

6

1

Глума 6

О

8

3

11

2

Сценски говор с основама српског језика 6

О

2

1

3

3

Техника гласа 6

О

2

1

3

4

Сценски покрет 6

О

2

1

3

5

Сценске игре 6

О

2

1

3

6

Сценске борбе 2

О

2

1

3

7

Историја филма 2

О

2

0

2

8

Сценографија и костимографија 2

О

2

0

2

22

8

30

7

1

Глума 7

О

8

5

13

2

Сценски говор с основама српског језика 7

О

2

2

4

3

Техника гласа 7

О

2

2

4

4

Сценски покрет 7

О

2

2

4

5

Сценске борбе 3

О

2

1

3

6

Сценске игре 7

И 1/4

2

0

2

Страни језик 1

Основе луткарства 1

Сценографија и костимографија 3

Основе драматургије

18

12

30

8

1

Глума 8

О

8

5

13

2

Сценски говор с основама српског језика 8

О

2

2

4

3

Техника гласа 8

О

2

2

4

4

Сценски покрет 8

О

2

2

4

5

Сценске борбе 4

О

2

1

3

6

Сценске игре 8

И 1/4

2

0

2

Страни језик 2

Основе луткарства 2

Сценографија и костимографија 4

Основе драматургије

18

12

30